Yazma Becerileri 2.Yarıyıl

COURSE INFORMATION

Course Name

Code

Semester

T+A Hours

Credit

ECTS

Fransızca Yazma Becerileri

 

    2

6+0

 

 

 

Prerequisites

Hayır

 

Course Language

Fransızca

Course Type

 

Zorunlu

Course Coordinator

 

Course Instructors

Dr. Öğretim Üyesi Kadir BAYRAKCI

Course Assistants

-----

Course Objectives

Bu dersin amacı öğrencilerin Fransızca Dilbilgisi kurallarını kullanarak Fransızca metin oluşturmak

Learning Outcomes

 

 

 

 

 

 

 

Öğrenci bu dersin sonunda,

1.Fransızca cümle yapısını tanır,

2.Yazılı metinlerde, öğrendiği dilbilgisi kurallarını ayırt edebilir.

3.Düşüncelerini Fransızca cümle yapısına uygun olarak ifade eder.

4. Soyut ve somut düşünceleri yazıya dökebilir.

Course Content

Fransızca Dilbilgisi kuralları

Fransızca Yazım kuralları

Yazma alıştırmaları

Fransızca seslerin harf kombinasyonuyla yazıya dönüştürülmesi

 

COURSE OUTLINE

Weeks

Topics

Preparation

1

Şimdiki ve gelecek zaman kullanarak bir olayı yazıya dökme

 

2

Birilerine bir şeyler önermek ve hafta sonu etkinliklerinden bahsetme

 

3

İnsanlar hakkında görüşlerini ve hayat biçimleriyle ilgili olumlu ya da olumsuz fikirlerini yazabilme

 

4

Bir bilgiyi başkasına yazıyla aktarmak ve bu bilgiyi özetleyebilme

 

5

Kişisel bir deneyimi yazıyla anlatmak ve bununla ilgili yorum ve betimleme yapma

 

6

Bir anektod anlatmak ve bunula ilgili duygularını yazıya dökme

 

7

Gelecekle ilgili projelerinden bahsetmek, zevklerini ve tercihlerini tasvir eden yazılar yazma

 

8

Bir görüşe karşı olmak veya taraf olmak, düşüncesinin gerekçelerini yazma.

 

9

Bir duyguyu ifade etme, gözlemlerini yazıya dökme

 

10

Bir olayı dolaylı anlatımla yazma

 

11

Verilen kelimelerle metin oluşturma

 

12

Karmaşık olarak verilen metni anlamına göre düzenleme

 

13

Bir metindeki imla ve mantık hatalarını bulabilme

 

14

Farklı düşünceleri içeren paragrafları mantıklı bir şekilde birbirine bağlama

 

 

REFERENCES

Course Book:

EDİTO, niveau A2, Didier/ Hatier, 2016.

Other Resources

Grammaire expliquée du français, CLE International 2003,

Exercices de grammaire en contexte, Hachette 2000, Becherelle,Orthographe pour tous, Hatier 2000,

Le Bled,Orthographe,Orthographe, Conjugaison, Hachette

L’Antif-Faute de français, Julie Frédérique, Leduc Edition, 2016

100 Jours pour ne plus faire de fautes grammaire, Orthographe, Conjugaison, Ediktion de l’Opportune, Paris, 2015

 

CONTRIBUTION OF COURSE LEARNING OUTCOMES TO PROGRAMME OUTCOMES

No

Programme Learning Outcomes

Contribution Level

1

2

3

4

5

 

1

Öğrenci Fransızca yazarak tüm Fransızca konuşulan ülke ve ortamlarda kendini ifade etme imkânı bulur. Küreselleşen dünyada konumunu güçlendirebilir, İletişim imkânı bulur.

 

 

 

x

 

 

2

Farklı yazılı metinler arasında karşılaştırma yapabilir.

 

 

 

x

 

 

3

Sınıf ortamında ele alınan teorik bilgi, örnekleme ve ev ödevleriyle edebi bilgi ve kültürel seviyesinin artmasına katkıda bulunur.

 

 

 

x

 

 

4

Dil eğitimine yazılı iletişim yoluyla hız kazandırır.

 

 

 

x

 

 

 

3389 kez görüntülendi.