Dinleme-Anlama, Konuşma Becerileri 1. Yarıyıl

 

COURSE INFORMATION

Course Name

Code

Semester

T+A Hours

Credit

ECTS

Fransızca dinleme,anlamave konuşma

 

    1

8+0

 

 

 

Prerequisites

Hayır

 

Course Language

 

Course Type

 

Mecburi seçmeli

Course Coordinator

 

Course Instructors

Dr. Öğretim Üyesi Mustafa KOL

Course Assistants

-----

Course Objectives

Öğrecilerin farklı türden konuşmaları anlama kapasitelerini geliştirmek ve etkili bir biçimde fransızca’yı konuşmalarını sağlamak.

 

Learning Outcomes

 

 

 

 

 

 

 

Öğrenciler tek tek cümleleri ve günlük hayatta daha sık kullanılan cümleleri anlayabileceklerdir (örneğin basit ailevi ve bireysel bilgiler, alışveriş ile ilgili bilgiler, yakın çevre ile ilgili bilgiler ve iş ile ilgili bilgileri kapsayan cümleleri anlayabileceklerdir.)A1 seviyesindeki öğrenci çevresinde bulunan kişiler Fransızcayı yavaş ve heceleyerek kullandıkları takdirde, onları anlayabilecektir. A1 seviyesindeki öğrenci basit cümleler kurarak ve basit ifadeler kullanarak, ikamet ettiği yeri ve tanıdığı insanları tasvir edebilecektir. İletişim kurması şu şekilde olacaktır: kendisiyle konuşan kimse kurduğu cümleleri yavaşça tekrar ettiği takdirde ve öğrencinin söylemek istediği cümleyi kurmasında yardımcı olursa konuşabilir. Bildik konular ve acilen ihtiyaç duyduğu bir şey hakkında basit soru sorabilir ve aynı zamanda da bu tür sorulara cevap verebilmektedir.

 

 

Course Content

Önceden orta düzeyde etkili iletişim becerilerinin gelişimini kolaylaştırmak için fransızca  görsel materyal ve konuşma etkinlikleri

 

COURSE OUTLINE

Weeks

Topics

Preparation

1

Fransızca alfabe ve sayılar

 

2

Fransızca fonetik (ünlüler, ünsüzler, birleşik ünlüler vs....

 

3

 Kendini tanıtma , birinci grup fiiller, kişilerin tasvir etme (mutfak ile ilgiligi ifadeleri öğrenme) Karşılaştırma ifadeleri, üntünlük bildiren sıfatlar, zaflar)

 

4

 Bir sipariş verme (tarihleri söyleme becerisi  en, y zarflarını kullanma)

 

5

Zevklerimizden bahsetme (herhangi bir şeyi beğenme, beğenmeme ile ilgili ifadeler) renk isimleri ( işaret sıfatları, sahiplik bildiren sıfatlar).

 

6

Fransızca şarkı söyleme (belirli ve belirsiz fiiller)

 

7

Birisinden izin alma(bir insanı fiziksel ve psikolojik olarak tasvir etme)

 

8

Bir konuda kendi fikrini söyleme (isimlerin ve sıfatların eril ve dişi halleriniş öğrenme)

 

9

Ailemiz hakkında bahsetmek (soru cümlesi ve olumsuz cümle)

 

10

Mecburiyeti ve düzenliliği iafade etmek (ev ve kiralama ile ilgili ifadeler) edatlar yer ve miktar belirten zarfların öğrenilmesi)

 

11

Sahipliği bildirmek, boş vakitlerde yapılan etkinliklerden bahsetmek, (şimdiki zaman, geçmiş zaman:  –passé-composé imparfait, present progressif (être en train de) yakın gelecek zaman: future proche, paasé recent  zamanlarının öğretilmesi)

 

12

Davet etmek ve bir davetiyeye cevap nvermek (kişi zamiri “qui”, tamanlayıcı zamir, kişi zamiri,

 

13

Geçmişte yaşanmış bir olayı anlatmak, ve bu olayı aktarmak,

 

14

Review and Practice

 

 

REFERENCES

Course Book:

EDİTO, niveau A1, Didier/ Hatier, 2016.

Other Resources

Expression orale niveau 1 : compétences A1, A2,  Clé İnternational, Michèle Barféty, Patricia Beaujoin,  1991.

 

 

CONTRIBUTION OF COURSE LEARNING OUTCOMES TO PROGRAMME OUTCOMES

No

Programme Learning Outcomes

Contribution Level

1

2

3

4

5

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3656 kez görüntülendi.