Yazma Becerileri 2.Yarıyıl

  

DERS BİLGİLERİ

Ders

Kodu

Yarıyıl

T+U Saat

Kredi

AKTS

Rusça Yazma

 

    2

5+0

 

 

 

Ön Koşul Dersleri

Yok

 

Dersin Dili

Rusça

Dersin Türü

Zorunlu

Dersin Koordinatörü

 

Dersi Verenler

Dr.Öğr.Üyesi  Yalçın YUnus

Dersin Yardımcıları

-----

Dersin Amacı

Öğrencilerin;

Yabancı dilde yazma becerisinin geliştirilmesi ve sözcük dağarcığının güçlendirilmesi,

- kendi alanlarındaki yazma parçalarında analitik ve eleştirel düşünme yeteneklerini geliştirmek,

- yazma alt becerilerini pekiştirmelerini sağlamak

 

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğrencilerin;

- Yabancı dilde yazma ve anlama becerisinin geliştirilmesi

- akademik okuma için gerekli sözcük dağarcıklarını geliştirmeleri

 

Dersin İçeriği

Akademik okuma ve yazmada gerek duyulan okuma alt becerilerine uygun okuma parçaları ve yazma çalışmaları

 

 

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Аудирование (слушание) Умение писать услышанные слова и предложения.

 

2

Говорение. Овладение нормами речевого этикета

 

3

Чтение. Понимание учебного текста.

 

4

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте

 

5

Фонетика и орфоэпия

Звуки речи. Смыслоразличительные качества звуков.

 

6

Графика. Позиционный способ обозначения звуков буквами

 

7

Установление числа и последовательности звуков в слове.

 

8

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.

 

9

Слово как объект изучения. Материал для анализа. Значение слова

 

10

Слово и предложение (различение).

 

11

Ознакомление с правилами правописания и их применение

 

12

Обозначение гласных после шипящих в позиции под ударением

 

13

Заглавная буква в начале предложения, в именах собственных

 

14

Раздельное написание слов;

 

 

 

KAYNAKLAR

Ders Kitabı

Дорога в Россию. М., 2001

Diğer Kaynaklar

Öğretim Elemanları tarafından hazırlanan ders notları

 

 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Orta-üst seviyede yazdıklarını anlayabilme ve sentezleme

 

 

 

 

X

 

2

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного шрифта

 

 

 

X

 

 

3

Называть правильно элементы букв. Сравнивать элементы.

 

 

 

X

 

 

 

4

Находить элементы в написании строчных и прописных гласных согласных букв

 

 

 

 

X

 

5

Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приём комментирования.

 

 

 

X

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

3371 kez görüntülendi.