Yazma Becerileri 1. Yarıyıl

DERS BİLGİLERİ

Ders

Kodu

Yarıyıl

T+U Saat

Kredi

AKTS

İngilizce Writing-Yazma Dersi

 

    1

6+0

 

 

 

Ön Koşul Dersleri

Yok

 

Dersin Dili

İngilizce

Dersin Türü

Zorunlu

Dersin Koordinatörü

 

Dersi Verenler

Öğt. Gör. Ümmet KALFAT

Dersin Yardımcıları

-----

Dersin Amacı

Öğrencilerin;

Hedef dilde öğrenci merkezli olarak kendilerini geliştirebilmeleri,

Dil yetkinliğinin sağlanarak, örnek yazı ve paragrafların incelenmesiyle analitik, eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesi,

Belli bir düzen çerçevesinde söz konusu örnek paragrafların incelenmesiyle yazma bilinci ve becerisinin adım adım kazandırılması,

Bu bahsi geçen parçalara dayalı çeşitli paragraflar ve düz yazıların yazdırılması,

Ders esnasında cümle, cümle yapıları, sözcük öbekleri, ana cümle, Yan cümle kavramları, cümle çeşitleri ve yaygın olarak yapılan hataların analiz edilerek öğrenciye bilgi ve beceri kazandırılması, Yazma öncesi planlama, fikirlerini organize etme, araştırma yapma, not alma ve draft hazırlama konusunda belli taktiklerin verilerek,öğrencilerin çok yönlü düşünmesinin sağlanması,

Model paragrafların birlikte incelenerek serbest yazı tarzında beyin fırtınası ve analiz yaparak, dersin gidişatına uygun çalışmalar yaptırılması,

Öğrencilerin sunum yapma, tablo ve grafikleri kullanma, sonuç çıkarma paragrafı geliştirme teknikleri ile ilgilenmeleri sağlanarak, iyi bir stil oluşturma, öğrencilerin akademik bağlamda, tematik ve bütünleşik dil yetilerini kullanarak, tutarlılık kazandırılması,

Bir ya da daha çok konuyla alakalı haftalık konular olarak verilen ödev ve projelerle yazma faaliyetlerinin sürekli hale getirilmesi,

Öğrencilerin bilimsel alanda dilbilgisi, biçim ve uygun söylem biçimlerini kullanarak kendilerini yazılı olarak her geçen gün daha etkin ifade etmeleri hedeflenir.

 

 

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğrencilerin;

- İngilizce yazma becerisinin geliştirilmesi ve dil yetkinliğinin sağlanması amaçlanır.

-  analitik ve eleştirel düşünme yeteneklerinin geliştirilmesi

- okuma parçaları yardımı ile kelime dağarcıklarını geliştirerek metin içindeki düşünceleri değerlendirip analiz edebilmeleri

- dönem ödevi, rapor çalışmaları gibi akademik yazma becerilerinde gerekli sözcük dağarcığını edinmeleri

 

Dersin İçeriği

Akademik yazmada gerek duyulan yazma becerilerine uygun yazma örnekleri ve parçalar

 

 

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Sentence Review 3-13

Clauses and Phrases

Types of Sentence

Common Problems

 

2

Collins,Preparing to write

Thinking about your writing

Organizing your ideas

Research

Making notes and summaries

Outlines

 

3

Purpose of Writing 29-36

Organization: Brain storming

Clustering

Free Writing

Model Paragraphs

 

4

Collins, Writing a draft

Presentation

General layout

Fonts and typefaces

Bullet points

Numbered points

 

5

Steps in the Writing Process 40-42

Seven steps in the writing process

Organizing Information

 

6

Collins ,Headers, footers and page numbers

Using images

Tables and boxes

Charts and diagrams

Structure

Logical ordering

 

7

The Paragraph 45-52

Parts of the Paragraph

Topic Sentence

Supporting Sentences

Concluding Sentence

 

8

Collins, Introductions

Conclusions

Headings

Paragraphs

Style

What is good style?

Writing in sentences

 

9

Paragraph Characteristics 56-58

Unity, Completeness, Cohesion, Continuity

Cohesive devices

 

10

Collins, Active or passive verbs?

Avoiding clichés

Avoiding redundancy (unnecessary words)

Avoiding ambiguity

Register

Tone

Emphasis

Avoiding offence

 

11

Types of Paragraphs 62-72

Narrative

Descriptive

Process

Compare and Contrast

Cause and effect

Problem Analysis and Solution,

Persuasion

 

12

Collins, Increasing your vocabulary

Using a dictionary

Terms used in writing English

Special information

Speech

Questions

Quotations

Proper nouns

Abbreviations

 

13

General Review 1

 

14

General Review 2

 

 

 

 

KAYNAKLAR

Ders Kitabı

Advanced Writing, James Heard, M.Ed.

Ted Tucker, M. Ed.,Korea

Easy Learning Writing (Collins Easy Learning English)
Elizabeth Walter & Kate Woodford, 2010

 

Diğer Kaynaklar

Öğretim Elemanları tarafından hazırlanan ders notları

 

 

 

 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Orta-üst seviyede okuduğunu/yazdığını anlayabilme ve sentezleme

 

 

 

 

X

 

2

İngilizce literatür tarayabilme

 

 

 

X

 

 

3

İngilizce yapılan sunumlarda not alma

 

 

X

 

 

 

4

Tez, rapor, grup ve dönem ödevi hazırlayabilme

 

 

 

 

X

 

5

Atölye (Workshop) çalışmalarına etkin katılma

 

 

X

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

3960 kez görüntülendi.