Misyon-Vizyon

 Misyonumuz 

Kafkas Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu misyon olarak aşağıdaki ilkeleri belirlemiştir;

 • Üniversitemizin Türk ve yabancı uyruklu tüm öğrencilerine, yabancı dil öğrenme becerilerini geliştirecek sınıf ve laboratuar imkânları sunmak,
 • Öğrendiği yabancı dile hâkim ve özgüveni yüksek öğrenciler yetiştirmek,
 • Dünya ile entegrasyonda aracı olacak ortak bir yabancı dile hâkim, akademik amaca yönelik olarak bölüm derslerini takip edebilen, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilen, uluslar arası bilimsel etkinliklere katılabilen gençler yetiştirmek,
 • Ülkemiz ve dünya gerçeklerine vakıf, yabancı dil bilmenin fırsatlarından yararlanabilecek ufku geniş öğrenciler yetiştirmek,
 • Artık ilköğretime hatta okul öncesine kadar inen yabancı dil eğitimini öğrenciler için sıkıcı bir zorunluluk olmaktan çıkarıp, keyifli bir öğrenim sürecine döndürmek,
 • Okuduğunu ve dinlediğini anlayan, anladıklarını yazılı ve sözlü ifade edebilen, farklı kültürlerden insanlarla rahatlıkla iletişim kurabilen, özgüven sahibi çağdaş bireyler topluma kazandırmak,
 • Eğitim-Öğretim sürecinde teknolojik araç ve gereçlerden yararlanarak süreci daha kısa ve etkin kılmak,
 • Türkiye ile Kafkasya ve Orta Asya arasındaki kültür bağlarının güçlenmesine katkı sağlamak.

 

Vizyonumuz 
Birçok ülke arasında sınırların dahi kalktığı, teknoloji ve iletişimin akıl almaz boyutlara ulaştığı küresel dünyada artık bir yabancı dil bilinmesi bir zaruret olmuş, hatta ikinci üçüncü yabancı dilleri öğrenme çabaları başlamıştır. Yeni Dünya düzeninde yerini almaya çalışan ülkemiz eğitim açısından da bu gelişmelere seyirci kalamaz. Kafka Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu öğrencilerin yabancı dil öğrenmelerinin öneminin bilincinde olarak, öğrenci odaklı, aktif öğrenme ve öğretme dinamikleriyle donanmış bir eğitim programı oluşturmayı hedeflemektedir. Yabancı Diller Yüksekokulunda verilen eğitimin çağın modern tekniklerine uygun bir biçimde yürütülmesi, öğrencilerin araştırma ve geliştirme yetilerini geliştirmeye yönelik teknikler, sürdürülebilir ve sürekli öğrenme hedefli öğrenciler yetiştirerek bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yabancı yayınlardan takip edebilecek, yorumlayabilecek, metinleri tercüme edebilecek, profesyonel, kültürel ve sosyal yaşamda gerekli dil iletişimini sağlayabilecek sorumluluk ve özgüven taşıyan bireyler olmalarına katkı sağlamak hedeflenmektedir. Kısa, orta ve uzun vadeli stratejik gelişme planları doğrultusunda örnek gösterilecek bir yüksekokul hedeflenmektedir.

 

Eğitim Felsefesi 
Kafkas Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu, yabancı dil öğretme sürecine katkı yapan her türlü bilimsel yöntemi kullanan dinamik ve vizyon sahibi öğretim elemanlarından oluşan bir ekiple ve teknolojik donanımla eğitim yapmayı ve öğrendiği yabancı dile hakim, dinlediğini anlayabilen, o dille istediğini yazabilen, çok rahat konuşabilen ve iletişim kurabilen öğrenciler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Bu amacın gerçekleştirilebilmesi sürecinde;

 • Yabancı dil bilmenin önemi ve yaratacağı fırsatlar öncelikli olarak verilecektir.
 • Öğretilecek dil, öğrencilerin talebinin yanı sıra çağın gerekleri ve gerçekleri dikkate alınarak tespit edilecek ve modern eğitim teknikleri kullanılacaktır.
 • Öğrencileri dil öğrenme konusunda motive edici bilgi ve teknikler kullanarak dil öğrenmeye istekli bir öğrenci kitlesi oluşturulacaktır.
 • Öğrencilerin dil denilen yapıyı ve bu yapının işleyişini çözümleyerek anlayabilecekleri uygun öğretim yöntemleri sunulacaktır.
 • Öğrencilerin talepleri ve yapacağımız tespitler yardımıyla hangi öğrenci kitlesinin dille ilgili ne tür bilgiye ihtiyacı olduğu öncelikle tespit edilecektir.
 • Öğrenciye, öğrendiği dili kullanma fırsatı sağlayacak ortamlar ve etkinlikler düzenlenerek bilginin pekiştirilmesi sağlanacaktır.
 •  Yabancı dili öğrenmekten zevk alan ve zevk aldıkça öğrenme isteği artan bir öğrenci kitlesi oluşturmak için gerekli yazılı ve görsel materyaller kullanılacak ve teknolojik cihazlardan yararlanılacaktır.

 

5185 kez görüntülendi.