Dinleme-Anlama, Konuşma Becerileri 1.Yarıyıl

 

Ders Bilgileri

Ders  Adı

Kod

Sömestr

T+P Ders Saati

Kredi

AKTS

Rusça Konuşma ve Dinleme

 

    1

8+0

 

 

 

Ön çalışma

Yok

 

Ders Dili

Rusça

Ders Tipi

Örgün

Ders Koordinatörü

 

Dersi Veren

Pinar DİLEKÇİ

Asistanlar

-----

Dersin Hedefleri

Öğrencilere Rus dili grameri ile bağlantılı olarak başlangıç düzeyinde belli başlı konular üzerinden kendini ifade edebilme, küçük diyaloglar eşliğinde belirli temalar üzerinden konuşma becerisini oluşturabilme yetisini kazandırmak.

 

Öğrenme Çıktıları

 

 

 

 

 

 

 

Dinleme becerileri:

  Öğrenciler:

- Ana temayı idrak eder, düşünce geliştirir ve örnekler verir.

- Verilen talimatlara uyarak alıştırmaları çözebilir.

Konuşma Becerileri:

  Öğrenciler:

- OrBilgiyi organize eder ve etkili cevaplar verir.

- Verilen konu ile ilgili fikrini belirtir.

- Konu ile ilgili rapor verir.

- Tavsiyelerde bulunur.

- Tanımlayıcı, betimleyici bir dil kullanır.

 

Ders içeriği

Başlangıç seviyesinde Rusça kendini ifade etme becerisini kazandırmak, video, cd, internet gibi iletişim araçları ile Rus dilinide duyduğunu anlayabilme yetisi kazandırmak.

 

Ders İçerikleri

Haftalar

Başlıklar

Hazırlık

1

Giriş (Dersin tanımı, tanıtımı)

 

2

Yeni kelimeler ve bu kelimelerle diyalog çalışması

 

3

Rus Dilinde vurgu ve “o” sesinin kullandırmaya yönelik cümle kurma çalışmaları

 

4

Yer ve yön bildirmeye ilişkin diyalog çalışmaları

 

5

Cinslerin ayırımını yapabilmeye yönelik konuşma

 

6

Hava Durumu  

 

7

Ruslarda telefon konuşmasına ilişkin diyaloglar

 

8

İyelik zamirlerini kullanabileceği metinler üzerinden konuşma

 

9

Kendini tanıtma

 

10

Aile Tanıtımı

 

11

İsimlerin çoğul hallerini öğrenmeye yönelik diyaloglar

 

12

Meslekler

 

13

Tekrar ve Pratik

 

14

Tekrar ve Pratik

 

 

Referanslar

Ders Kitabı

Doroga v Possiyu, Multilingual Yayınları, 2003.

 Russkiy Yazık 5 Elementov, Multilingual Yayınları, 2015

Diğer Kaynaklar

Sluşat i Uslışat, Zlatoust, 2008.

 

 

 

 

3460 kez görüntülendi.