Tarihçe

Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1998 yılında kurulmuştur. Fakültemizde akademik yapılanma 2000 yılında İlköğretim Bölümü ve Eğitim Bilimleri Bölümü’nün açılmasıyla başlamıştır. İlköğretim Bölümü bünyesinde Sınıf Öğretmenliği Eğitimi, Fen Bilgisi Eğitimi, Matematik Eğitimi, Okul Öncesi Eğitimi ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalları; Eğitim Bilimleri Bölümü bünyesinde ise Eğitim Yönetimi Teftiş Planlaması ve Ekonomisi, Eğitim Programları ve Öğretimi, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Ana Bilim Dalları bulunmaktadır. Fakültemizde eğitim-öğretime 2001-2002 akademik yılında İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Ana Bilim Dalı ve Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalına toplam 157 öğrenci alınarak başlanmıştır.

2002-2003 eğitim-öğretim yılında bu alanların ikinci öğretim programlarının yanı sıra Türkçe Eğitimi Bölümü, İlköğretim Bölümü ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ana Bilim Dallarına öğrenci alınmıştır. 2006-2007 eğitim-öğretim yılında ise İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Programına 40 öğrenci alınarak eğitim-öğretime başlanmıştır. 2008-2009 eğitim-öğretim döneminde Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Ana Bilim Dalına 50 öğrenci alınarak eğitim-öğretime başlanmıştır. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Ana Bilim Dalı İkinci öğretim programına ise 2012-2013 yılı itibariyle 55 öğrenci almıştır.

Kafkas Üniversitesi Dede Korkut Eğitim Fakültesi: Temel Eğitim Bölümü, Eğitim Bilimleri Bölümü, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Özel Eğitim Bölümü, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümlerinden oluşur. Lisans programının yanı sıra 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarıyılına kadar Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Eğitimi kapsamında çalışmalara yer verilmiştir.

Dede Korkut Eğitim Fakültesi 2020-2021 eğitim-öğretim yılı faaliyetine beş profesör, on iki doçent, otuz iki doktor öğretim üyesi, dört araştırma görevlisi doktor, on yedi araştırma görevlisi ve altı öğretim görevlisiyle devam etmektedir. Fakültemizde yedi bölüm ve yirmi beş ana bilim dalında öğrenim gören 2261 aktif öğrenci bulunmaktadır. 

9130 kez görüntülendi.