İletişim ve Bilişim Komisyonu

 

İLETİŞİM ve BİLİŞİM KOMİSYONU

Doç.Dr. Hüseyin YILMAZ (Dekan Yrd.)

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Ruhşen ALDEMİR ENGİN

Üye

Öğr. Gör. Ramazan OĞUL

Üye

Arş. Gör. Mükremin DURMUŞ

Üye

Arş. Gör. Emine SU TONGA

Üye

 

Üye

 

Üye

5370 kez görüntülendi.