Amaç ve Hedefler

AMAÇ VE HEDEFLER

 İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ


AMAÇ 1: Eğitim-öğretim kalitesinin arttırılarak altyapısı güçlü hazırlık programları oluşturmak

Hedef 1: Eğitim-Öğretim alt yapı kalitesinin artırılması

 Göstergeler:

-Fiziksel ve teknolojik alt yapısı olan  yabancı dil hazırlık sınıflarının sayısı

-Dil laboratuvarlarında öğrencilerin kullanımına sunulan bilgisayar sayısı

- Yabancı Dil hazırlık programı açan birim sayısı

AMAÇ 2: Yabancı Diller Yüksekokuluna ait bir hizmet binasına sahip olmak

Hedef 2: Fiziki alt yapı ve teknolojik donanıma sahip bir Yüksekokul hizmet binasına sahip olmak,

 

Göstergeler:

- Engelli öğrencilerimizin de kullanımına uyumlu fiziksek alan ve teknolojik altyapı,

-Yeni oluşturulan teknolojik donanımlı derslik sayısı

     - Akademik ve idari personeller ile öğrenci memnuniyetinin arttırılması 

AMAÇ 3: Yüksekokulumuzun ulusal ve uluslararası alanlarda etkin tanıtım faaliyetlerinin oluşturulması,

Hedef 3: Yüksekokulumuzun etkin tanıtımına yönelik görsel ve işitsel materyallerin yaygınlaştırılması,

Göstergeler:

- Etkin bir tanıtıma yönelik görsel ve işitsel materyallerin ve etkinliklerin sayısı

- Öğrenci artışı

- Hazırlık programı açan birim sayısındaki artış

  TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

 Politikalar ve Öncelikler : Yüksekokulumuzun temel politikası ve önceliği; öğrencilerimize üniversite eğitimleri boyunca ve sonrasında da mesleki alanlarında kendilerini ifade edebilmeleri, bilgi alışverişinde bulunabilmeleri, yazılı ve görsel materyalleri takip edebilmeleri için gerekli olan yabancı dil bilgi ve becerilerini edinebilecekleri nitelikli bir eğitim sunmaktır.

 

3529 kez görüntülendi.