Dilbilgisi 1. Yarıyıl

 

DERS BİLGİLERİ

Ders

Kodu

Yarıyıl

T+U Saat

Kredi

AKTS

Rusça Dilbilgisi

 

    1

5+0

 

 

 

Ön Koşul Dersleri

Öğrenciler düzenli olarak derse katılmakla yükümlüdürler.

 

Dersin Dili

Rusça

Dersin Türü

Zorunlu

Dersin Koordinatörü

-----

Dersi Verenler

Dr. Öğr. Üyesi Keziban TOPBAŞOĞLU

Dersin Yardımcıları

-----

Dersin Amacı

- Öğrencilere, başlangıç seviyesinde Rus dili grameri inceliklerini aktarmak; konuşma ve yazı dilinde dili gramatik açıdan doğru kullanarak ifadesel açıdan yektinlik kazandırmak.

- Rusça cümle yapılarını öğretmek ve bu sayede öğrencilerin okuma, yazma, konuşma gibi becerilerinin cümle yapıları kullanarak ileriye taşınması hedeflenmektedir.

- Öğrencilerin dil yapıları ile sözcükler arasındaki ilişkiyi kavramaları ve bu yolla anlamsal çıkarımlarda bulunmalarını sağlamaktır.

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğrenciler;

-Rus dili gramerinin temelini ve dayanaklarını idrak ederler.

-Rus dilindeki dilbilgisel istisnalara hakim olurlar.

- Zamanları ve ismin hallerini ayrıntılı bir şekilde analiz edebilirler.

- Rusçadaki basit, bileşik ve karmaşık cümleleri kavrar, ayırt edebilir ve günlük hayatta uygulama sahası bulabilirler.

- Basit metinler üzerinde çeviri yapabilir düzeye gelirler.

- Türkçe ve Rusça yapılar arasındaki benzer/ farklı yönleri ayrıştırabilirler.

Dersin İçeriği

Başlangıç seviyesinde Rusça dilbilgisi yapılarını öğretimi, kuralların aktarımı; dili doğru kullanmayı sağlama ve görsel /işitsel desteklerle dilde ifade yetilerini geliştirme

 

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş (Dersin tanımı, tanıtımı)

 

2

Rus Alfabesi ve sesleri doğru kullanma

 

3

Rus dilinde isimlerin cinsleri (eril, dişil, nötr/orta) ve cinslerin belirleyicileri

 

4

Rus dilinde «ь» (yumuşatma işareti) ile biten isimlerin cinsleri

 

5

Rus dilinde isimleri çoğul yapma kuralları ve isimlerin çoğul formları

 

6

Yalnızca tekil ve yalnızca çoğul kullanılan isimler

 

7

Yazılı yoklama (Quiz)

 

8

Sık kullanılan fiiller ve fiillerin şimdiki zaman çekimleri

 

9

İsimlerin Halleri ve Yalın hal

 

10

İsmin –de hali (Edatlı Hal) ve Yer Belirtilmesinde –de hali

 

11

-de halinde isimlerin takıları ve «в» ve «на» edatları ile –de hali (edatlı hal)

 

12

- de halinde isimlerin özel takıları ve  sıklıkla –de halinde kullanılan isimler ve fiiller

 

13

Alıştırmalar

 

14

Tekrar ve Pratik

 

 

KAYNAKLAR/ REFERANSLAR

Ders Kitabı

Grammatika Russkogo Yazıka v İllyustratsiyah, K. İ. Pehlivanova- M. N. Lebedeva, Russkiy Yazık Kursı, 2007- Multilingual Yabancı Dil Yayınları İst. 2011.

Russkiy Yazık v Uprajneniyah, S. A. Havronina, A. İ. Şiroçenskay, Russkiy Yazık Kursı  Moskva- Multilingual Yabancı Dil Yayınları İst.

Diğer Kaynaklar

Russko- Turetskiy i Turetsko- Russkiy Slovar, T. E. Rıbalçenko, Moskva Russkiy Yazık- Multilingual Yabancı Dil Yayınları İst., 2011.

 

 

 

 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Rus dili gramerinin temelini ve dayanaklarını idrak ederler.

 

 

 

 

X

 

2

Rus dilindeki dilbilgisel istisnalara hakim olurlar.

 

 

 

X

 

 

3

Zamanları ve ismin hallerini ayrıntılı bir şekilde analiz edebilirler.

 

 

 

X

 

 

4

Rusçadaki basit, bileşik ve karmaşık cümleleri kavrar, ayırt edebilir ve günlük hayatta uygulama sahası bulabilirler.

 

 

 

 

X

 

5

Basit metinler üzerinde çeviri yapabilir düzeye gelirler.

 

 

 

X

 

 

6

Türkçe ve Rusça yapılar arasındaki benzer/ farklı yönleri ayrıştırabilirler.

 

 

 

X

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

3475 kez görüntülendi.