Okuma Anlama Bec.-Kelime Bilgisi 1.Yarıyıl

 

DERS BİLGİLERİ

Ders

Kodu

Yarıyıl

T+U Saat

Kredi

AKTS

İngilizce Okuma Anlama ve Kelime Bilgisi

 

    1

6+0

 

 

 

Ön Koşul Dersleri

Yok

 

Dersin Dili

İngilizce

Dersin Türü

Zorunlu

Dersin Koordinatörü

 

Dersi Verenler

Öğt. Gör. Tolga AYTATLI

Dersin Yardımcıları

-----

Dersin Amacı

Öğrencilerin;

- İngilizce okuma becerisinin geliştirilmesi ve dil yetkinliğinin sağlanması,

- analitik ve eleştirel düşünme yeteneklerini geliştirmek,

- metin içindeki düşünceleri değerlendirme ve analiz etmelerine yardımcı olmak,

- öğrenci merkezli sözcük çalışmaları ile etkin sözcük dağarcıklarını geliştirmek,

 

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğrencilerin;

- İngilizce okuma becerisinin geliştirilmesi ve dil yetkinliğinin sağlanması amaçlanır.

-  analitik ve eleştirel düşünme yeteneklerinin geliştirilmesi

- okuma parçaları yardımı ile kelime dağarcıklarını geliştirerek metin içindeki düşünceleri değerlendirip analiz edebilmeleri

- dönem ödevi, rapor çalışmaları gibi akademik yazma becerilerinde gerekli sözcük dağarcığını edinmeleri

 

Dersin İçeriği

Akademik okuma ve yazmada gerek duyulan okuma alt becerilerine uygun okuma parçaları

 

 

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Reading (unit 1)  Miscellaneous  Passage 1-27

 

2

Reading (unit 2)   Culture  Passage 28-41

 

3

Reading (unit 3)   Space and Astronomy  Passage 42-52

 

4

Reading (unit 4)   Food and Health    Passage 53-72

 

5

Reading (unit 5-6)   Ocean-Flight    Passage 73-82  

 

6

Reading (unit 7-8)  Sociology-Education Passage 83-92

 

7

Reading (unit 9-10)    Environment-Economics  Passage  93-105

 

8

Reading (unit11)       Psychology      Passage 106-114

 

9

Reading (unit 12)       Biology and Genetics   Passage: 115-121

 

10

Reading (unit 13)     Science and Technology Passage 122-128

 

11

Reading (unit 14)   Communication and Media    Passage 129-134

 

12

Reading (unit 15)   Sport and Adventure     Passage 135-140

 

13

Reading (unit  16-17) Animals-History       Passage: 141-147

 

14

Reading (unit 18-19)  Important People-Recreation and Leisure Passage 152-162

 

 

KAYNAKLAR

Ders Kitabı

More to Read I, Canset Cezairlioğlu Türkan and Necmiye Türkan, ODTÜ Yayıncılık, Ankara, 2006.

Diğer Kaynaklar

Öğretim Elemanları tarafından hazırlanan ders notları

 

 

 

 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Orta-üst seviyede okuduğunu anlayabilme ve sentezleme

 

 

 

 

X

 

2

İngilizce literatür tarayabilme

 

 

 

X

 

 

3

İngilizce yapılan sunumlarda not alma

 

 

X

 

 

 

4

Tez, rapor, grup ve dönem ödevi hazırlayabilme

 

 

 

 

X

 

5

Atölye (Workshop) çalışmalarına etkin katılma

 

 

X

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3610 kez görüntülendi.