Dilbilgisi 1.Yarıyıl

DERS BİLGİLERİ

Ders

Kodu

Yarıyıl

T+U Saat

Kredi

AKTS

İngilizce Dilbilgisi

 

    1

4+0

 

 

 

Ön Koşul Dersleri

Öğrenciler düzenli olarak derse katılmakla yükümlüdürler.

 

Dersin Dili

İngilizce

Dersin Türü

Zorunlu

Dersin Koordinatörü

-----

Dersi Verenler

Öğr. Gör. Zafer SARI

Dersin Yardımcıları

-----

Dersin Amacı

- Öğrencilere İngilizce cümle yapılarını basitten karmaşığa doğru öğretmek ve bu sayede dilin okuma, yazma, konuşma gibi becerilerinin de bu cümle yapılarını kullanarak ilerlemesini sağlamaktır.

- Öğrencilerin dil yapıları ile sözcükler arasındaki ilişkiyi kavramasını ve bu dil yapıları aracılığıyla öğrencileri anlam yaratma konusunda bilinçlendirmeyi amaçlamaktadır. 

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğrenciler;

- Zamanları ayrıntılı bir şekilde analiz edebilir.

- İngilizcedeki basit, bileşik ve karmaşık cümleleri kavrar, ayırt edebilir ve günlük yaşamda kolaylıkla kullanabilirler.

- Çeviride ve günlük yaşamda gerekli olan tüm dilbilgisi yapılarını kolaylıkla kullanabilir.

- Türkçe ve İngilizce yapılar arasındaki benzerlik ve farklılıklar hakkında bilgi verebilir.

Dersin İçeriği

İngilizce dilbilgisi yapılarının öğretimi ve bu yapıları içerisinde barındıran metinlerin ve test sorularının detaylı bir biçimde incelenmesi

 

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Grammar (unit 1)  - Word Order in Questions
                               - Present Simple
                               - Present Continuous

 

2

Grammar (unit 2)  - Past Simple: Regular and Irregular Verbs
                               - Past Continuous
                               - Time Sequencers  

 

3

Grammar (unit 3)  - Be going to
                               - Present Continuous (Future Arrangements)
                               - Defining Relative Clauses with Who, Which, Where  

 

4

Grammar (unit 4)  - Present Perfect
                               - Present Perfect or Past Simple? (1)
                               - Something, Anything, Nothing, etc. 

 

5

Grammar (unit 5)  - Comparatives
                               - Superlatives
                               - Quantifiers

 

6

Grammar (unit 6)  - Will/Won’t (Predictions)
                            - Will/Won’t (Decisions, Offers, Promises)
                            - Review of Tenses: Present, Past and Future  

 

7

Grammar (unit 7)  - Gerund
                           - Infinitive
                           - Modals (have to, don’t have to, must, mustn’t)

 

8

Grammar (unit 8)  - Modals (should, shouldn’t)
                            - If Clauses - First Conditional
                            - Possessive Pronouns

 

9

Grammar (unit 9)  - If Clauses - Second Conditional
                            - Present Perfect (For and Since)
                            - Present Perfect or Past Simple? (2) 

 

10

Grammar (unit 10)  - Passive Voice
                             - Modals (used to, didn’t used to)
                             - Modals (might, might not - possibility)

 

11

Grammar (unit 11)  - Expressing Movement
                             - Word Order of Phrasal Verbs
                             - So, Neither + Auxiliaries

 

12

Grammar (unit 12)  - Past Perfect
                             - Reported (Indirect) Speech
                             - Questions with Auxiliaries  

 

13

Grammar (unit 13)  - Review

 

14

Grammar (unit 14)  - Review

 

 

KAYNAKLAR

Ders Kitabı

English File (Pre-intermediate) - Christine Latham- Koenig, Clive Oxenden, Paul Seligson. Oxford Publishing

Diğer Kaynaklar

- ELS (English Language Studies) Yayıncılık

- Oxford English Grammar Course - Michael Swan & Catherine Walter

- Öğretim Elemanları tarafından hazırlanan diğer ders notları

 

 

 

 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Zamanları detaylı bir biçimde analiz edebilir.

 

 

 

 

X

 

2

Basit, bileşik ve karmaşık cümle yapılarını ayırt edebilir.

 

 

 

X

 

 

3

Türkçe yapılarla İngilizce yapılar arasındaki benzerlik ve farklılıklar hakkında bilgi verebilir.

 

 

 

X

 

 

4

Çeviride ve günlük yaşamda gerekli olan tüm dilbilgisi yapılarını kolaylıkla kullanabilir.

 

 

 

 

X

 

5

Çeşitli sınavlarda karşılaşılacak dilbilgisi sorularını yanıtlamada başarılı olabilir.

 

 

 

 

X

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4223 kez görüntülendi.