ÖNEMLİ DUYURU

 Değerli Öğrencilerimiz;

Kafkas Üniversitesi Senatosunun 16.02.2021 tarihinde Üniversitemiz birimlerinde 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı için eğitim-öğretim şekli ile ilgili almış olduğu “…bu kararın alındığı tarihten sonra ilgili Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından pandemi seyrine göre herhangi bir takvim değişikliği yapıldığı veya benzeri kararın alındığı takdirde konunun yeniden değerlendirmeye alınması…” kararına istinaden Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Kurulu Covit-19 pandemisinin mevcut durumunu ve Cumhurbaşkanlığımızın 13.04.2021 tarihinde açıkladığı tedbirleri de dikkate alarak 14.04.2021 tarihinde saat 11.30’da toplanmıştır.

Acil olarak toplanan Fakülte Kurulu 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı için eğitim-öğretim şekli kararını, aşağıda maddeler halinde verilen biçimde revize etmiştir.

- Fakültemiz 1., 2. ve 3. sınıflarında hibrit eğitim kararı, bütün dönemin online olarak sürdürülmesi şeklinde değiştirilmiştir. Bu karar çerçevesinde 1., 2. ve 3. sınıflarında derslerin uygulama kısımları ile ara ve yıl sonu sınavları uzaktan (E-Ders sistemi üzerinden) yapılacaktır. Öğrenci arkadaşlarımızın aldıkları derslerde E-Ders sistemi üzerinden görülüp görülmediğini kontrol etmesi, görünmediği dersler için ilgili dersi veren öğretim üyeleri ile irtibata geçmesi gerekmektedir. Bu durum 1., 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin sınava sorunsuz girebilmesi için önemlidir.

- Fakültemiz 1., 2. ve 3. sınıflarında uygulama ders programı (26 nisandan sonrası için) ve arasınav programının (arasınavların sadece sınav saatlerinde değişiklik yapılacaktır) revize hali 16.04.2021 tarihine kadar öğrencilere duyurulacaktır.

- Fakültemiz 4 ve 5. (intörn) sınıflar için değişiklik yapılmamıştır. Bu çerçevede 4. sınıflar 17 Şubat 2021 tarihinde ilan edildiği gibi hibrit eğitime, 5. Sınıflar ise yüzyüze eğitime devam edecektir. Fakültemiz 4 ve 5. (intörn) sınıflarında arasınav ve dönem sonu sınavlar daha önce ilan edildiği şekilde ve takvimde yüzyüze yapılacaktır.

- Pandeminin seyrinin olumlu yönde değişmesi durumunda 3. sınıf öğrencilerimiz, 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren Dekanlığın belirleyeceği program çerçevesinde tamamen gönüllülük esasıyla klinik uygulama eğitimi yapabileceklerdir.

 

Bütün öğrencilerimizin sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir dönem geçirmelerini dileriz.

Veteriner Fakültesi Dekanlığı

1323 kez görüntülendi.