Azami Öğrenim Süresini Tamamlayan Öğrencilere Ek Sınav Başvuru Duyurusu

 

Azami Öğrenim Süresini Tamamlayan Öğrencilere Ek Sınav Başvurusu

         

       Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından COVİD-19 Pandemisi koşulları nedeniyle, azami öğrenim süresini tamamlayan öğrenciler için hiç alınmamış veya devamsızlık sebebiyle başarısız sayılmış dersler için 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) bendi kapsamında uygulamalı derslerin nitelikleri gözetilerek ek sınav hakkı tanınmış olup ve 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren ek sınav sonunda Üniversitemizden ilişiği kesilenlerin de başvurmaları halinde bu haktan yararlanabileceklerdir.

       Bu haktan yararlanmak isteyen öğrencilerin (ilişiği kesilenler dahil) 31 Ocak 2022 tarihine kadar Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına şahsen, posta veya kargo ile örneği ekte bulunan dilekçe ile başvurmaları halinde 2 ek sınav hakkı verilecektir.  Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

       Başvuruların bitiminden sonra ek sınav takvimi ile diğer hususlar Üniversitemizin web sayfasında ilan edilecektir

        

Başvuru Formu

Azami Öğrenim Süresi Dolan Öğrencilere İlişkin YÖK Duyurusu

2547 sayılı Kanunun 44. Maddesinin (c) Fıkrası

 

 

 

 

 Not: Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup, öğrencilere ayrıca yazılı bilgilendirme yapılmayacaktır.

355 kez görüntülendi.