#

Genel Sağlık Sigortalılık Hakkında Duyuru

 Bilindiği üzere 5510 sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Yasası’nın tüm hükümlerinin 01.01.2012 tarihinde yaşama geçmesi nedeniyle Ülkemizde yaşayan tüm bireyler yasanın 60.Maddesinde belirtilen koşullarda Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınmıştır. Bu doğrultuda öğrencilerimizin Genel Sağlık Sigortalılıkları hakkında bilgilendirilmeleri gerekmektedir.

a)      Bir işte çalışarak gelir elde eden ve kendi adına sosyal güvencesi bulunan öğrencilerimiz,

b)                                     Herhangi bir işte çalışmayan öğrencilerimiz,

1)      Aile Fertleri tarafından sosyal güvencesi sağlanan ve 25 yaşını doldurmamış öğrenciler,

2)                                     Ailelerine ait sosyal güvence bulunmayan ve 25 yaşını doldurmuş öğrencilerimiz,

c)                                     Bugüne kadar hiç gelir testi yaptırmamış öğrencilerimiz,

d)                                     Yeşil Kart sahibi olan öğrencilerimiz,

e)                                     Yabancı uyruklu öğrencilerimiz.

Üniversitemiz öğrencilerinin sağlık sorunu yaşamamaları için; Yukarıda bahsedilen durumlarına uygun olarak; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına başvurarak, Genel Sağlık Sigortalılıklarını aktif hale getirmeleri gerekmektedir. 

 

5510 sayılı kanun

1102 kez görüntülendi.