#
Haber
KAÜ 2018-2022 Stratejik Plan 2019 Yılı değerlendirme Sonuçları
15 Nisan 2020 -
Haber
2018-2022 Stratejik Planı İzleme Raporu 2019-Temmuz
6 Eylül 2019 -
Haber
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (KAMUOYU DUYURUSU)
25 Temmuz 2019 -
Haber
2018-2022 Dönemi Stratejik Planın 2018 Yılı Değerlendirme Raporu
18 Nisan 2019 -
Haber
Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber
24 Mayıs 2018 -
Haber
Kafkas Üniversitesi 2018 Yılı Bütçe Tasarısı
9 Nisan 2018 -
Haber
Kafkas Üniversitesi 2017 Yılı İdare Faaliyet Raporu
2 Mart 2018 -
Haber
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2018 Birim Faaliyet Raporu
2 Mart 2018 -
Haber
KAÜ 2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI
25 Ekim 2017 -
Haber
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2018-2022 STRATEJİK PLANI
15 Temmuz 2017 -