Hakkımızda

 Yaşlı Bakımı

        Dünyada ve ülkemizde nüfus hareketliliğinde oluşan değişimler, genç nüfusun azalıp, yaşlı nüfusun artmasına neden olmuş, aynı zamanda ülkemizdeki geleneksel aile yapısının çekirdek aile yapısına dönüşmesi sosyal hizmetin alanlarından biri olan yaşlı bakım hizmeti açığının oluşmasına neden olmuştur. Bu alanda diğer meslek elemanlarının yanı sıra yaşlıyla uygulama boyutunda hizmeti bire bir yürütecek ve yaşlıyı sağlık ve sosyal hizmet boyutuyla ele alabilecek ara elemana gereksinim duyulmuştur. Bu nedenle Programdan yararlanacak öğrencilerin, bakım hizmeti konusunda gerekli bilgi, beceri ve değerleri bütünleştirip, özümseyerek kamu alanı, özel alan ve sivil toplum örgütlerinde yaşlı bakım hizmetini uygulayıcı ve geliştirici niteliğe sahip yetkin birer sağlık teknikeri olmalarını sağlamak programın temel amacını oluşturmaktadır. 

Ders İçerikleri

Yeni Müfredatlar için Ders İçerikleri

 

Eski Müfredatlar için Ders İçerikleri

Ders Müfredatı

Yeni Müfredat

Eski Müfredat

 

Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Şafak AYDIN

Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Hamit USLU