Hakkımızda

 Tıbbi Laboratuar Teknikleri

       Başta hastaneler olmak üzere, diğer sağlık kuruluşları ve laboratuvarlarda çalışabilecek, bilgi ve tecrübe yönünden yeterli ve nitelikli ara elemanlar yetiştirmek. Bu programda, klinik ve diğer araştırma laboratuvarlarında kullanılan yöntem ve cihazların işleyişi, tahlillerin yapılması konularında teknik eleman yetiştirilir. Mezunlar bireysel olarak çalışma yetkisine sahip olmayıp özel sağlık veya kamu kuruluşlarında iş bulma imkanına sahiptirler.. Programın teorik ve bir kısım uygulamalı dersleri yüksekokul bünyesinde yapılırken, staj ve diğer uygulamalar Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapılmaktadır. Dersler programda görevli öğretim üyeleri ve Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri tarafından verilmektedir. Gelişen teknolojiye ve nüfus artışına paralel olarak mesleğin geleceği aydınlık olup, DMS/KMS sınavında başarılı olanlar kamu kurumlarında kolaylıkla istihdam edilebilirler. Bunun yanı sıra özel laboratuvarlarda da istihdamları mümkündür.  

Ders İçerikleri

Yeni Müfredatlar için Ders İçerikleri

Eski Müfredatlar için Ders İçerikleri

 

Ders Müfredatı

Yeni Müfredat

Eski Müfredat

Akademik Kadro

Dr.Öğr.Üyesi Abdurrahman GÜRBÜZ
Dr.Öğr.Üyesi Perihan AKBAŞ
Dr.Öğr.Üyesi Songül BOY
Öğr.Gör. Çağatay ÖZBEY
Öğr.Gör. Önder ALBAYRAK

 

Bölüm Başkanı

 Dr.Öğr.Üyesi Dinçer ERDAĞ