1 Ağustos 2022

Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınav Duyurusu

 T.C.

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 

 

            Üniversitemiz Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna 2022-2023 eğitim-öğretim yılı için aşağıda belirtilen kontenjanlar kadar Özel Yetenek Sınavıyla öğrenci alınacaktır.

 

BÖLÜMLER

KONTENJANLAR

Erkek

Bayan

Milli Sporcu

Toplam

Erkek

Bayan

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

20

10

5

5

40

Antrenörlük Eğitimi

25

15

5

5

50

Spor Yöneticiliği I.Öğretim

25

15

5

5

50

Spor Yöneticiliği II.Öğretim

20

10

5

5

40

 

            Bölümler bazında milli sporcular için ayrılan bayan veya erkek kontenjanlarının herhangi bir gurubuna yeterli sayıda başvurunun olmaması veya sınavlardan yeterli başarının sağlanamaması durumunda, eksik kalan erkek veya bayan milli sporcu kontenjanının aynı bölümün öncelikle diğer cinsiyetteki milli sporcularla tamamlanacak, tamamlanmadığı taktirde ise, eksik kalan erkek veya bayan kontenjanlarının hangi cinsiyet eksikse genel sıralamadan o cinsiyetten tamamlanacaktır.

 

 BAŞVURU ŞARTLARI

 

a.       T.C.Vatandaşı olmak

b.      Herhangi bir fiziksel engelinin bulunmaması

c.   2022 YKS sınavı TYT puanından  Başvuru puanı, Milli sporcular, Spor Lisesi ve diğer alan, kol bölüm çıkışlıları için 150,000 puan almış olmak;( Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü için TYT 800.000 başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir) ( Adaylardan istenen puanlar Ortaöğretim puanı katılmamış ham puanlardır

d. Milli Sporcular için ayrılmış kontenjanlara müracaat edeceklerin, milli takımlardan herhangi birinde sporcu olarak görev almış olmaları ve bunu Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden veya ilgili federasyondan alacakları Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü için en az (B) sınıfı, Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği (Birinci ve İkinci Öğretim) Bölümleri içinde en az (C) sınıfı milli sporcu belgesi ile kanıtlama şartı aranacaktır. ( Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümüne başvuracak Milli sporculardan 800.000 başarı puanına sahip olmaları gerekmektedir)

e.        Milli Sporcu kontenjanına başvuruda bulunan adaylar dahil tüm adaylarda yaş sınırı aranmaz.

f.        K.K.T.C. ve Yabancı uyruklu adayların Milli Sporcu Belgeleri geçerli sayılmayacaktır.

g.       Beceri Koordinasyon testine girme hakkı edinen adayların, Beceri Koordinasyon Parkur dereceleri standart puanlara çevrilerek adayların Yerleştirme Puanı (YP) 2022-ÖSYS Kılavuzu’nda belirtilen formül aracılığıyla hesaplanacaktır

h.       Öğrenciler salgın hastalık nedeniyle randevu usulü ile sınava alınacak okul bahçesi ve sınav alanına çağrılan öğrenciler ve görevliler dışında kimse girmeyecektir. Randevu Listesi sınavdan önce okulun Web sayfasından ilan edilecektir. 

 

 ÖN KAYIT, SINAV YERİ VE TARİHİ

 

a)      Ön Kayıt Tarihleri          

Online Kayıt Başvuru Formu için tıklayınız

Ön kayıtlar adayın kendisi tarafından 08 – 12 Ağustos 2022 tarihleri arasında internet üzerinden online yapılacaktır.  

Web. Üzerinden Ön kayıt başvuruları kabul edilen ve 12 Ağustos

2022 cuma günü mesai bitimine kadar Yüksekokulumuz Web sitesine  tüm belgelerini eksiksiz olarak yükleyen adaylar 2022 Özel Yetenek Sınavı Başvuru formunu imzalı olarak sınav giriş günü ilgili görevlilere teslim edip  Sınav Giriş Belgesini sisteme yüklediği fotoğrafa göre teslim alıp sınava girecektir. 22 Ağustos 2022 tarihinde, Nüfus Cüzdanı, Pasaport veya Ehliyetini göstererek sınava gireceklerdir. Sınav Giriş Belgesi yanında bulunmayan ve göğüs numarasını takmayan aday sınava alınmayacaktır.

 

b)      Özel Yetenek Sınav Tarihi                      

Özel Yetenek Sınavı 22 Ağustos 2022 tarihinde başlayacaktır.

c)       Özel Yetenek Sınav Yeri             

Özel Yetenek Sınavı Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun Kapalı Spor Salonunda sınav süresince hafta sonları da dahil olmak üzere 08.00 – 17.00 saatleri arasında yapılacaktır.(Sınav Komisyonu kararı ile süre değişikliği yapılabilir)

 

 

ÖN BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

v  Ön Kayıt Başvuru Formu, (Yalnızca Online başvuru sırasında internet üzerinden temin edilebilir)

v  Adayın 2022 TYT Sınav Sonuç Belgesinin internet çıktısı

v  Sağlık Raporu,  (Bu rapor resmi sağlık kuruluşlarından alınacak ve    “ Beden Eğitimi ve Spor   Yüksekokulu’ nun    Uygulamalı  Özel  Yetenek  Sınavına  Girmesinde  sağlık  yönünden bir sakınca bulunmamaktadır” ifadesini içerecektir)

v  Bir adet vesikalık fotoğraf (4,5 x 6 cm ebadında, Kılıf Kıyafet Yönetmeliğine uygun olarak son altı ay içerisinde cepheden çekilmiş olacaktır. ) Fotoğraf sisteme resim (foto) olarak yüklenecek, Pdf olarak veya başka şekilde yüklenmeyecek Pdf veya başka şekilde  yüklendiği zaman fotoğraflı kimlik belgesi çıkmayacağı için aday sınava giremeyecektir

v  Öğrenim durumunu gösterir belge (Onaylı lise diploması fotokopisi, lise çıkış belgesi veya liseden mezun olacağı tarihi, alanı, bölümü ve kolu gösterir resmi yazı)

v  T.C. kimlik numarası olan fotoğraflı nüfus cüzdanının bir adet iki yüzü de aynı sayfaya çekilmiş fotokopisi

v  Sınava Müracaat edecek tüm Milli Sporcular için Milli Sporcu olduklarını gösterir Milli Sporcu Belgesi (Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden veya İlgili Federasyondan alınmış 2018 -2022 yılları içinde aktif sporcu olup denilen tarihlerde  filen yarışmalara katılmış olmak ve  2022 yılı içinde onaylatılmış belgeler kabul edilir.)

v  Evrakların koyulacağı büyüklükte poşet dosya

 

Başvuru evrakları tam olmayan veya yanlış beyanda bulunan adayların ön kayıt ve kesin kayıt işlemleri yapılmayacaktır. Sorumluluk tamamen adaylara aittir. İmzasız formlar diğer evraklar tamam olsa bile adayların ön kayıtları yapılmaz.  Kayıt sırasında verilen belgeler ile asılları arasında farklılıklar tespit edilirse tespit edildiği andan itibaren aday hakkında mevcut kanun, yönetmelik ve yönergeler çerçevesinde yasal işlem yapılır. 

           

            Sınavla ilgili diğer evraklar  www.kafkas.edu.tr. internet adresinden temin edilecektir (Sınav Kılavuzu vb.)

            Sınavla ilgili her türlü bilgi : sabesyo@kafkas.edu.tr e-mail adresinden veya 0(474) 413 52 52 numaralı telefondan alınabilir. 

 

Sınav Klavuzu İçin TIKLAYINIZ.


15427 kez görüntülendi.