#

Yönetim Kurulu Kararı (Seminer, Yeterlik ve Tez Savunma Tarihi)

Enstitü Yönetim Kurulumuzun 13.09.2021 tarihinde almış olduğu 22/268 sayılı karar gereğince, 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında öğrencilerin seminer sunumu yapabilecekleri son tarih Güz yarıyılı için 07 Ocak 2022, Bahar yarıyılı için 03 Haziran 2022; Yeterlik Sınavı’na girebilecekleri tarih aralığı Güz yarıyılı için 08 Ocak – 04 Şubat 2022, Bahar yarıyılı için 04 Haziran – 01 Temmuz 2022 olarak ve Lisansüstü programlardan mezun olmak için Yükseköğretim Kurulu’nca belirlenen sürelerin son döneminde olan öğrencilerin Tez Savunma Sınavına girebilecekleri son tarihin ise Güz yarıyılı için 07 Şubat 2022, Bahar yarıyılı için 04 Temmuz 2022 olarak belirlenmesine, alınan kararın tüm anabilim Dallarına bildirilmesine oy birliği ile karar verildi. (Not: Sınav jürileri ve sınav tarihi belirlenmesine ilişkin Anabilim Dalından Enstitüye gelen resmi yazı ile sınav tarihi arasında en az 20 gün süre olacaktır.)

 

1480 kez görüntülendi.