Formlar

 

 1. Öğretim Elemanı ve Doktor Öğretim Üyeleri için Kadro Talep Formu
 2. Profesör ve Doçentler İçin Kadro Talep Formu
 3. Aday Memur Staj Degerlendirme Formu
 4. Emeklilik Formu
 5. Emeklilik İçin Banka Tercih Dilekçe Örneği
 6. Personel Nakil Bildirim Formu
 7. Aile Bildirim Formu
 8. Sınava Giriş Belgesi Formu
 9. Öğretim Elemanı Görev Süresi Uzatma Formu 1
 10. Öğretim Elemanı Görev Süresi Uzatma Formu 2
 11. Mecburi Hizmet Devri A ve B Formları
 12. Öğretim Elemanı  Değerlendirme Formları
 13. Jüri Üyeliği Ücret Beyan Formu
 14. Yöksis Bilgi Formu
 15. Akademik Kadro İhtiyaç Talepleri Formu
 16. Mal Bildirim Formu
 17. Güvenlik Sorusturması ve Arşiv Arastırması Formu
 18. Öğretim Görevlisi Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılan Birimler Giriş Sınavı Degerlendirme
 19. Öğretim Görevlisi Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılan Birimler Ön Degerlendirme
 20. Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi
 21. Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi_1
 22. Yabancı Uyruklu Bilgi Derleme Ve Bilgi Formu
 23. Dekan Adayı Bilgi Formu
 24. 35. Madde Görevlendirmelerinde Kullanılacak Kadro Talep Formu
 25. 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları
 26. 5’lik Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları
 27. Akademik Kadro Talep Formu
 28. Askerlik Borçlanma Dilekçesi
 29. Askerlik Sevk Tehir Formu
 30. Doçentlik Sınavında Görev Alacak Profesörler İçin Bilgi Derleme Formu
 31. Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu
 32. Hususi Damgalı Pasaport Talep Formu
 33. Öğretim Elemanı Bilgi Derleme Formu
 34. Personel Kimlik Talep Veritabanı
 35. Standart Dosya Planı
 36. 35. Madde Yeni
 37. Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlilikleri
 38. Doktora Tez Araştırma Desteği
 39. Standart Yetki Devri Formu
 40. Standart İmza Devri Formu
 41. Atama Teklifi İlk Atama Formu   
 42. Bölüm Başkanlığına Atama Formu   
 43. İdari Personel Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Formu
 44. Sözleşmeli Personel Başvuru Formu
 45. Yurtdışı Geçici Görevlendirme Bildirim Formu 

 

STANDART FORMLAR

 1. Aylıksız İzine Ayrılmak İçin Kullanılacak Form
 2. Aylıksız İzinden Dönüş İçin Kullanılacak Form
 3. Dekan/Müdür Yardımcısı Ataması İçin Kullanılacak Form 
 4. Görev Süresi Uzatımı İçin Kullanılacak Form
 5. İstifa İçin Kullanılacak Form
 6. Müstafi İçin Kullanılacak Form
 7. Dekanlığa/Müdürlüğe Yardımcılarının Vekaleti Durumunda Kullanılacak Form
 8. Dekanlığa/Müdürlüğe Yrd. Dışında ve Gen. Sek./D. Bşk./Fak. Sek./Ens.Sek./Y.Okul Sek. Vekaleti İçin Form
 9. Yüksekokullarda Bölüm Başkanı Ataması İçin Kullanılacak Form
 10. Yurtdışı Yıllık İzin Taleplerinde Rektörlükten Alınacak Onay Formu
 11. 31. Madde Görevlendirme Talebi (Yeni)
 12. 35. Madde Görevlendirme Talebi
 13. 35. Madde Kapsamında Ayrılış İşlemleri
 14. 35. Madde Görevlendirme Talebi (ÖYP)
 15. Akademik Kadro Talep Formu
 16. 39. Madde (Yolluksuz, Gündeliksiz) Görevlendirme Talebi
 17. 39. Madde (Yolluklu, Gündelikli-15 Günü Aşan) Görevlendirme Talebi
 18. 40/a Görevlendirme Talebi
 19. Yurtdışı Görevlendirme (Y.Lisans Tez Aşaması-Azami 3 Ay)
 20. Yurtdışı Görevlendirme (Doktora Tez Aşaması-Azami 1 Yıl)
 21. Yurtdışı Görevlendirme (Doktora Sonrası Araştırma – Azami 1 Yıl)
 22. Dekanlığa/Müdürlüğe Yardımcılarının Vekaleti Durumunda Kullanılacak Form
 23. İdari Personel Yıllık İzin Talep Formu (Yeni)
 24. Akademik Personel Yıllık İzin Talep Formu (Yeni)
 25. ÜNİP Görevlendirme Talebi
 26. Raporların Hastalık İznine Çevrilmesine İlişkin Form (Yeni)
 27. Akademik Kurulların Oluşturulmasında Yeterli Öğretim Üyesi Bulunmadığı Takdirde Kullanılacak Form (Yeni)
 28. İlişik Kesme Belgesi

 

   ÖĞRETİM ELEMANI DEĞERLENDİRME FORMLARI

 1.   FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL NİHAİ DEĞERLENDİRME FORMU
 2.   FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ÖN DEĞERLENDİRME FORMU
 3.   MESLEK YÜKSEKOKULU NİHAİ DEĞERLENDİRME FORMU
 4.   MESLEK YÜKSEKOKULU ÖN DEĞERLENDİRME FORMU
 5.  ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (YABANCI DİL) NİHAİ DEĞERLENDİRME FORMU
 6.  ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (YABANCI DİL) ÖN DEĞERLENDİRME FORMU

 

  

  

 

 

29124 kez görüntülendi.