Genel Tanıtım

 

Yüksekokulumuz 25.05.2015 tarih ve 2015/7723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur.

Yüksekokulumuz bünyesinde; Örgün Öğretimde Sağlık Yönetimi ile Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü, Uzaktan Eğitimde Sağlık Yönetimi Lisans Tamamlama Programı bulunmaktadır.   

Yüksekokulumuz, ülkemizdeki iktisadi ve idari bilimler alanındaki genel eğitim yaklaşımlarından farklı olarak, sözü edilen sektörlerin operasyonel düzeyde gereksinim duyduğu yetkin işgücüne dönük özgün bir eğitim programı uygulamayı hedeflemektedir.

POLİTİKALAR

Ø  Akademik ve bilimsel özgürlüğü sağlamak ve teşvik etmek.

Ø  Eğitim-Öğretimde kaliteyi gözetmek.

Ø  Başarıyı önemsemek, sürekli gelişim ve geliştirmeyi tesis etmek.

Ø  Öğrencilerin tercih ettiği bir yüksekokul olmak.

Ø  Öğrencilerin iyi eğitim almalarını ve mezuniyet sonrası istihdam edilme oranını yüksek tutmak.

Ø  Sosyal sorumluluk faaliyetleri ile topluma ve çevreye duyarlı olmak.

Ø  Etik değerlere ve anlayışa, insan hak ve özgürlüklerine tam anlamıyla önem vermek.

Ø  Bilimsel, teknolojik, sosyal, ulusal ve kültürel değişmeleri takip ederek, sunmak.

Ø  İnsan odaklı, tutarlı ve adaletli bir yönetim anlayışı benimsemek.

STRATEJİK HEDEFLER

Ø  Öğrencilerimizin 21.yüzyılın gerektirdiği bilgi ve özgüven ile donanmış olarak yetiştirmek, derslerde ve yönetimde interaktif katılımı sağlamak ve mezuniyetten sonra da iletişimi koparmadan gerektiğinde onlara destek sağlamak ve onlardan destek almak.

Ø  Yüksekokulumuz donanım ve ekipmanının yenilenmesi, geliştirilmesi ve işlerlik kazandırılması.

Ø  Yüksekokulumuz personelinin nitelik ve niceliğinin artırılması.

Ø Öğretim Üyelerinin yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı proje geliştirmelerine ve bilimsel etkinliklere katılmalarına destek vermek.

Ø  Ulusal ve uluslararası nitelikli bilimsel araştırma ve yayın sayısı bakımından üniversitemizi daha üst sıralara taşımak.

Ø Akademik ve idari personelin eğitimi ve gelişimini sağlamak için kurumun verdiği desteğin artırılmasını sağlamak.

Ø  Sosyal ve kültürel organizasyon ve faaliyetlerle topluma faydalı olmak.

Ø  Kamu ve özel kurumlarla gereksinilen alanlarda işbirliği içerisinde bulunmak.

4530 kez görüntülendi.