2019 YKS Kayıt İşlemini Online Yapan Öğrenciler İçin Duyuru

 16-21 Ağustos 2019 tarihinde yeni kayıtlarını e-devlet kapısı üzerinden yapan öğrenciler 16-20 Eylül 2019 tarihleri arasında aşağıda belirtilen kayıt evrakları ile birlikte Yüksekoklumuz öğrenci işleri bürosuna teslim ederek öğrenci belgelerini alıp ders kayıtlarını yapacaklardır.

 

Yüksekokulumuza Kesin Kayıt İçin gerekli Belgeler

 1-2019 YKS (TYT/AYT) Sonuçları belgesinin İnternet Çıktısı.  (1 Nüsha) (Yerleştirme Belgesi)

a) Mezun olunan okuldan alınan Lise Diploması aslı ya da yeni tarihli Mezuniyet Belgesinin aslı ile mezun olduğu liseden onaylı sureti veya noter onaylı sureti. (Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi kayıt sırasında görülerek aslı iade edilecek olup, adaylardan mezun olduğu liseden onaylı sureti veya noter onaylı sureti alınacaktır. Belgenin aslı görülmeden kayıt işlemi yapılmaz. (Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılmaz)

b) Ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların bu durumunu belirtir resmi belge ile beraber  kayıt esnasında dolduracakları geçici kayıt dilekçesi. (Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2019 tarihine kadar İlgili Akademik Birimlerinin Öğrenci İşleri Bürolarına  teslim etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.) (Geçici kaydı yapılan öğrenciye kaydı kesinleşinceye kadar öğrenci belgesi ve Öğrenci Kimlik Kartı verilmeyecektir.)

(Geçici Mezuniyet Belgesi ile kaydı yapılan öğrencilerin daha sonra okullarından aldıkları lise diploması görülerek aslı iade edilecek ve mezun olduğu liseden onaylı sureti veya noter onaylı suretini Yüksekokulumuz Öğrenci İşleri Bürosuna  teslim etmesi gerekmektedir.)

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C. Kimlik Numarası olmak zorundadır.),

4- 6 adet 4.5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf, (Fotoğrafların arkasına T.C. Kimlik No, Öğrenci Numarası, Adı ve Soyadı yazılacaktır.)

5-Askerlik çağına gelmiş veya daha yukarı yaştaki erkek adaylar için askerlik şubelerinden alınacak “bir fakülte veya yüksekokula kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığı’na dair belge(1995 ve daha önce doğmuş erkek öğrenciler için.)

 

KAYIT İÇİN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

1-     1-  Adayların  Kayıt için bizzat başvurmaları gerekir. Posta ile kayıt yapılmaz.

2-     2-  Sağlık, Askerlik , Hükümlülük  vb. durumlarda durumlarını belgelendirmeleri kaydı ile Noter Vekaleti ile yapılabilir. 

3-     3-  İlan Edilmiş tarihlerde kayıt yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemez.

4-     4-  Belirtilen belgelerden herhangi biri eksik ise kayıt yapılmaz. 

1644 kez görüntülendi.