#

İSTANBUL TÜRK MÜZİĞİ KONSEYİ (MÜZDAK/1993)

 

 

 
      28 yıldır, Türk Müziği’ne hizmet eden, “İstanbul Türk Müziği Dernek ve Vakıfları Dayanışma Konseyi”, (MÜZDAK) 21 ŞUBAT 2021’de, Müzik alanı; uzmanı, öğretmeni ve akademisyeni ile “2021/Ses Eğitimi Çalıştayı” düzenledi.
 
      MÜZDAK tarafından 2021 Ses Eğitimi Çalıştayı’na “Panelist” olarak davet edilen Kafkas Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Geleneksel Türk Müziği Bölümü Türk Halk Müziği Anasanat Dalı öğretim üyelerinden Dr. Sibel POLAT ‘Ses Eğitiminde Piyano Eşliği Şart Mı?’sorusu kapsamında sunum gerçekleştirdi.
 
        İcra edilen tür ve repertuvarın ses eğitimi sürecini belirleyen en temel unsurlar olduğunu ifade eden Polat, üniversitelerin müzik bölümlerinde 2 yıl süreyle verilen, ses eğitimi dersine yönelik olarak, aşağıda sıralanan bazı soruların üzerinde düşünülmesi gerektiğine dikkat çekti.
1.      Ses eğitimi sürecinde bireyleri Türk müziğinin zengin çalgı, makam ve ritim unsurlarından mahrum bırakmak doğru mu?
 
2.      Ses eğitiminde, Türk müziğine hizmet edecek temel unsurların tespit edilerek, Türk müziğinin özüne uygun bir sistematiğin geliştirilmesi mümkün mü?
 
3.              Ses eğitimin temel ögeleri acaba geleneksel Türk müziği çalgıları kullanılarak öğretilemez mi?
 
4.              Acaba tüm bu unsurlar Türk müziğinin gelişimine ve bireylerin Türk müziği icrasına katkı sağlarlar mı?
        
    Polat, Ulusal müziğin en etkili ve verimli icrası için gerekli olan temel ve ileri düzey tekniklerin daha net ortaya konulabilmesi ve tamamen olmasa da öğrencinin en azından kendi başına çalışmasına imkân sağlayabilecek tarzda ve düzeyde öğretici bağımlılığının ortadan kaldırılması için disiplinlerarası çalışmalardan da yararlanılarak, gerçekçi ve uygulanabilir ses eğitimi metotları oluşturulabileceğine vurgu yaptı.
 
       Felsefenin sanat eğitimi kurumlarında verilmesi gereken bir ders olduğundan ve milli felsefenin anlaşılmasının da öneminden bahseden Dr. Güldeniz Ekmen’e ek olarak, Dr. Sibel Polat ulusa özgü unsurları daha fazla içerisinde barındıran bir ses eğitimi programının ve ses metodunun ancak milli felsefe konusunun anlaşıldığı zaman mümkün olabileceğini ifade ederek, kültürel açıdan bakabilmek için bu coğrafyanın felsefi düşüncesini yani; düşünürlerini, bestekârlarını, icracılarını tanımanın, onların sanata, hayata, kültüre ve müziğe bakışlarının anlaşılmasının bu bakımdan önemli olduğu yönündeki düşüncelerini dile getirdi.
 
       Ayrıca Polat, eğitim, opera, Türk halk müziği, Türk sanat müziği alanında uzman ses ve çalgı icracıları, akademisyenler ve KBB alan uzmanı doktorların bir araya getirileceği çalıştayların gerçekleştirilerek ulusa özgü temel ve ileri düzeydeki öğeler ile tekniklerin belirlenip, ses eğitimine yönelik kazandırılması gereken davranışların net olarak ortaya konulmasının önemli olduğunu ifade etti.
 
        Polat, 2021 Ses Eğitimi Çalıştayı’nı organize eden MÜZDAK Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Göktan AY ve MÜZDAK başta olmak üzere, sunumları ile Çalıştaya katkı sağlayan değerli katılımcılara ve emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.
 
 
 
Ses Eğitimi Çalıştay PROGRAMI
21 ŞUBAT 2021, PAZAR/ 13.00/18.00
 
13.00/ Göktan AY (İstanbul), “Ses Eğitimi Neden Önemli” (Yönetici-Moderatör)
 
13.15/ Dr.Uğur ÇINAR (İstanbul); “Ses Hastalıkları ve Tedavi Yöntemleri”
 
13.30/ Murat KARAHAN (Ankara); “Ses Eğitimi ve Opera Şarkıcılığı”
 
13.45/ Ahmet ÖZHAN (İstanbul), “Klasik Türk Müziği ve yorum”
 
14.00/ Selva ERDENER (ANKARA), “Ses Eğitimi Teknikleri”
 
14.15/ Erhan USLU (istanbul), “THM Vokal İcrasında ‘Ağız’ Kavramı”
 
14.30/ Ayşe Meral TÖREYİN (Ankara), “Herkese Yönelik Ses eğitimi”
 
14.45/ Suna ÇEVİK (Ankara),Korolar’da Ses Eğitimi”
 
15.00…………………………………………………………………ARA
 
Tülün MALKOÇ (Yönetici-Moderatör)
 
15.15/ Nuran AYAZ (Konya), “Ses eğitimi ve Nefes Kullanımı"
 
15.30/ Ersoy SAKLICA (Ankara), Ses Eğitimi Araçları ve Uygulama
 
15.45/ Tülün MALKOÇ (İstanbul), "Diyafram Nefesi ve Şarkı Söyleme"
 
16.00/ Şenel ÖNALDI (İstanbul), "THM'de Okuyuş ve Tavır"
 
16.15/ Zeynep YADİGAROĞLU (Aksaray), "Koro'da Isınma"
 
16.30/ Sibel POLAT (Kars), "Ses Eğitiminde Piyano Eşliği Şart Mı.?"
  
16.45/ Gül Fahriye EVREN (Kayseri), “Programlı Ses Eğitimi ve Dil-Konuşma Öğesi”
 
17.00/ Berna ÖZKUT (Afyon), "Ses Eğitimi ve Farkındalık"
 
17.15/ Şafika KESKİN (İstanbul), "Güzel Türkçe Konuşma ve Diksiyon"
 
 17.30 KAPANIŞ

621 kez görüntülendi.