#

Birim Kalite Komisyonu Üyeleri

 Kars Meslek Yüksekokulu

Dr. Öğr. Üyesi Erbay KALAY Başkan Müdür Yardımcısı
Oktay ULUDAĞ Üye  MYO sekreteri
Dr. Öğr. Üyesi Sezen HARMANKAYA Üye Öğr. Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Özlem KARADAĞOĞLU Üye Öğr. Üyesi
Öğr. Gör. Erman ÖZTÜRK Üye Öğr. Elemanı
Öğr. Gör. Destan KALAÇAY Üye Öğr. Elemanı
Muhammet BULUT Üye Öğrenci Temsilcisi
1992 kez görüntülendi.