#

Yönetim Kurulu

 Yönetim Kurulu

Başkan

Doç.Dr.Kadir BOZUKLUHAN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Bedrettin SAVAŞ

Üye Öğr.Gör.Murat KILIÇBEY

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Sezen HARMANKAYA

Üye Dr. Öğr. Üyesi Feyzi Sinan TOKALI

Raportör

Naciye AYIK

 

4025 kez görüntülendi.