Öğretim Elemanları Özgeçmiş ve Yayın Listesi

 Prof. Dr. Onur ATAKİŞİ (Yüksekokul Müdürü)                                                       scholar.google.com/citations

 Doç. Dr. Ezgi Pelin YILDIZ (Yüksekokul Müdür Yard.-Bilgisayar Tek. Böl. Bşk.)   scholar.google.com/citations

Dr. Öğr. Üyesi M. Hanifi ZENGİN (Yüksekokul Müdür Yard.-Mimarlık ve Şehir Planlama Böl. Öğr. Üyesi)   akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/view/viewAuthor.jsp

Dr. Öğr. Üyesi Kenan KÜTÜKDE (Makine ve Metal Tek. Bölümü Öğr. Üyesi)        scholar.google.com/scholar

Dr. Öğr. Üyesi Cengiz GÜNDÜZALP (Bilgisayar Tek. Böl. Öğr. Üyesi)                   scholar.google.com/citations

Öğr. Gör. Dr. Pınar ALBAYRAK (Mİmarlık ve Şehir Planlama Bölümü Öğr.Gör.- Bölüm Koordinatörü) 

Öğr. Gör. Çetin ÇİMEN (Makine ve Metal Tek. Bölümü Öğr. Gör.-Bölüm Koordinatörü) 

Öğr. Gör. İlyas ÇAĞLAR (Elektrik ve Enerji Böl. Öğr. Gör. -Bölüm Koordinatörü)    scholar.google.com/citations

Öğr. Gör. Mustafa AKARSLAN (Geleneksel El Sanatları Öğr. Gör.- Bölüm Koordinatörü) 

 Öğr. Gör. Ertan TUNCER (Mimarlık ve Şehir Planlama Böl. Öğr. Gör. )

Öğr. Gör. İsmail ÖZTÜRK (Makine ve Metal Tek. Bölümü Öğr. Gör.)

Öğr. Gör. Alpay ÖZTÜRK (Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Öğr. Gör.)

Öğr. Gör. Bekir KARACABEY (Geleneksel El Sanatları Bölümü Öğr. Gör.)

Öğr. Gör. Gonca PABUCCU (Geleneksel El Sanatları Bölümü Öğr. Gör.)

Öğr. Gör. Duygu DURMUŞ (Gelenelsel El Sanatları Öğr. Gör.)

Öğr. Gör. Zeynep AKTAŞ MORKOÇ (Bilgisayar Tek. Bölümü Öğr. Gör.) 

 

 

862 kez görüntülendi.