#

ÜNİVERSİTEMİZDE DEĞİŞİM YÖNETİMİ PROJESİ BAŞLIYOR.

              Serhat Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı Kapsamında Üniversitemiz Rektörlüğü, Genel Sekreterlik Birimi “Güçlü Çalışan, Güçlü Kurum” sloganıyla yöneticilerine yönelik “Değişim Yönetimi Projesi “başlatıyor.

Kafkas Üniversitesi’nde Genel Sekreterliğe bağlı birimlerde görev yapan üst, orta ve alt kademe yöneticilerinin iş ve süreçlerdeki üretkenlik ve verimliğinin yükseltilmesinin amaçlandığı “Değişim Yönetimi Projesi” ile danışmanlık hizmeti kapsamında, eğitim programları düzenlenecektir.  Toplam 3 ay sürecek proje kapsamında yöneticilere, iş ve işlemlerde operasyonel süreçlerin iyileştirilmesi,  kurumun geleceğe hazırlanması etkili ve sürekli bir kurum kültürü anlayışının oluşturulması, kurumsal liderlik,  gelişim yapısının kurulması, kurum içi koçluk sisteminin uygulamaya geçirilmesi ve performans yönetimi konularında danışmanlık ve eğitim programları verilecek.

Proje sonunda, Üniversitemizin idari birimlerinde kurum kültürünün yerleştirilmesi sağlanacak, misyon, vizyon ve değerlerin tespit edilmesi, yayılımı ve içselleştirilmesi, stratejik yönetim ilkelerinin belirlenmesi, kurum içi liderlik kimliğinin oluşturulması, kurum içi liderlik yolculuğunun tanımlanması, inovasyon ve kurum içi girişimciliğin gelişimi, işbaşında koçluk ve mentörlük sistemi uygulaması başlatılacaktır. Ayrıca üniversite idari birim yöneticileri, mevcut durumun analizi yaparak stratejik plan hazırlayabilecek, operasyonel süreçler iyileştirilerek, Üniversitemizin geleceğe hazırlanmasına katkı sağlanacaktır. Bunun yanı sıra, yöneticilerin işe aidiyetleri, bağlılıkları ve performansları artarak, çalışanlar arasında uyum ve işbirliği içinde bir çalışma ortamı amaçlanmaktadır.

 

7161 kez görüntülendi.


İndir