20 Eylül 2023

2019 YILI AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ EK BAŞVURUSU

 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 13.03.2023 tarih ve E-97354392-661.99-12635 sayılı yazısı ile Danıştay 8. Dairesi tarafından “2020 yılında yürürlüğe giren Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği kapsamındaki düzenlemelerin 2019 yılında gerçekleştirilen faaliyetleri kapsayacak şekilde uygulanmasının hukuka aykırı olduğu yönünde verilen kararı dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulunun 15.02.2023 tarihli toplantısında ilgili Yönetmelik düzenlemeleri nedeniyle başvuruda dikkate alınmayan faaliyetleri bulunan öğretim elemanlarına yeni bir başvuru imkânı tanınmasına karar verildiği bildirilmiştir. Danıştay 8. Dairesi kararına istinaden 2019 yılında gerçekleştirilen faaliyetlere yönelik olarak 2020 yılındaki başvurularında aşağıdaki hususlar nedeniyle puanı 30’un altında olduğu için başvuru yapmamış, Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu Kesin Karar sonuçlarına göre toplam puanı 30’un altına düşmüş veya toplam puanların da düşüş olan öğretim elemanları için 2019 Yılı Ek Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru imkanı sağlanmıştır.

2019 Yılı akademik teşvik ek başvuruları online sistem üzerinden yapılacaktır. 01 Ocak-31 Aralık 2019 tarihleri arasında;

  • Değerlendirmeye alınan proje tiplerinde yer alan değişiklikler yüzünden değerlendirmeye alınmayan öğretim elemanları
  • SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makaleleri için yönetmelik düzenlemesi ile uygulanan hesaplama yöntemi değişikliği nedeniyle önceki yönetmeliğe göre daha düşük puan almış öğretim elemanları
  • İlgili yılda Editör Kurulu Üyeliği faaliyeti bulunmasına rağmen başvurularına bu faaliyetlerini ekleyemeyen öğretim elemanları
  • Sunulan bildirilerin yarıdan fazlası Türkiye dışından olmaması nedeniyle başvuruya eklenemeyen veya geçersiz sayılan bildirileri olan öğretim elemanları akademik çalışmalarını belgelendirerek online sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Birimlere herhangi belge verilmeyecektir.

2019 Akademik Teşvik Ek Başvurusu için Tıklayınız

 

TARİH

SÜREÇ

İÇERİK

18-22 Eylül 2023

Başvuru Tarihi

Öğretim elemanlarının 2019 yılı (01 Ocak-31 Aralık 2019) ek akademik teşvik başvurularını akademik faaliyetlerine ilişkin örnek, kanıt ve belgelerle birlikte YÖKSİS’ten alınan ıslak imzalı çıktının Akademik Teşvik Online Başvuru Kılavuzunda belirtildiği şekilde online başvuru sistemine yüklenmesi

25-27 Eylül 2023

Birim Başvuru İnceleme

Başvuruların, Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu tarafından incelenerek hazırlanan Karar Tutanağı, Değerlendirme Raporu, Puan Tablosu ve YÖKSİS çıktısının imzalı ve rektörlüğe bağlı bölümlerde Bölüm Başkanı, Fakültelerde Dekan ve diğer birimlerde Müdür tarafından onaylanmış olarak Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna gönderilmesi. (Not: Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonunca uygun görülmeyen başvurular gerekçeli olarak, değerlendirilmek üzere Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna iletilir. Reddedilen veya puan değerinde değişiklik yapılan akademik faaliyetlere ilişkin açıklamaların değerlendirme raporunda belirtilmesi zorunludur.)

27 Eylül 2023

Sonuçların İlanı

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunun, Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonundan gönderilen kararları incelemesi, nihai kararlarını vermesi, üniversitenin web sitesinde yayınlaması. (Reddedilen veya puan değerinde değişiklik yapılan akademik faaliyetlere ilişkin açıklama yapılması zorunludur.)

28-29 Eylül 2023

İtiraz Başvuru Süreci

Üniversitenin web sitesinde yayınlanan Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu kararlarına karşı yazılı olarak itiraz dönemi (Not: Yapılan itirazda kanıt ve belgelerle birlikte İtiraz dilekçesi ıslak imzalı olarak sisteme yüklenmelidir.)

02 Ekim 2023

İtirazların Görüşülmesi

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu yapılan itirazları karara bağlar. Komisyonun vereceği kararlar kesindir.

03 Ekim 2023

İtiraz Sonuçlarının İlanı

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından İtiraz değerlendirme sonuçlarının Üniversite resmî web sitesi DUYURULAR kısmından ilan edilmesi ve kesinleşen puan tablosunun ödeme yapılmak üzere ilgili birimlere gönderilmesi.


3255 kez görüntülendi.