Üniversitemizde 5-12 Mayıs Dünya Ebeler ve Hemşireler Günü Gerçekleştirilen Çevrimiçi Etkinlikle Kutlandı

 05.05.2021 tarihinde Etkinlik-1 ve 12.05.2021 tarihinde Etkinlik-2 ve Etkinlik-3 olmak üzere Kars Kafkas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı tarafından, düzenleme kurulunda Doç. Dr. Özlem KARABULUTLU ve Dr. Öğr.Üyesi Fadime KAYA ‘nın olduğu “5-12 Mayıs Ebelik ve Hemşirelik Haftası Etkinlikleri” kapsamında 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü ve 12 Mayıs Hemşireler Günü çevirimiçi gerçekleştirilen etkinliklerle kutlandı.

5 Mayıs Çarşamba günü düzenlenen ve moderatörlüğünü Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr.Yeliz AKKUŞ’un yaptığı Etkinlik-1’e uluslararası konuşmacı olarak Dr. Mariola Rybka, State University of Applied Sciences in Wloclawek ve Dr. Beata Haor State University of Applied Sciences in Wloclawek katıldı. Polonya’da hemşireler için lisansüstü eğitim (Postgraduate training for nurses in Poland ) ve hemşirelik eğitiminde medikal simülasyon (Verification of the effects of nursing education on OSCE and medical simulation) hakkında bilgi verildi.

12 Mayıs Çarşamba günü düzenlenen Etkinlik-2, düzenleme kurulu tarafından hazırlanan “Pandeminin Gizli Kahramanları Ebeler ve Hemşireler” adlı slayt gösterisinin katılımcılara izletilmesiyle başlatıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Üniversite Rektörü Prof. Dr. Hüsnü KAPU’nun “İnsan sağlığın korunması uğruna, her zaman olduğu gibi canla başla çalışan, özellikle de Dünya’da ve Ülkemizde yaşanmakta olan salgın döneminde zorlu koşullarda ağır bir yükü göğüsleyen, başta Üniversitemizde görev yapan hemşirelerimizin ve ebelerimizin olmak üzere; tüm sağlık personelimizin 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü’nü ve 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü’nü kutlar, sağlıklı, mutlu ve başarı dolu günler dilerim.” şeklindeki Ebeler ve Hemşireler haftası kutlama mesajının okunmasıyla açılış konuşmalarına geçildi. Açılış konuşmalarında Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yeliz AKKUŞ “Biz fakülte olarak toplumun sağlığının yükseltilmesi ve geliştirilmesinde önemli iki meslek mensubunu yetiştirmekteyiz. Hemşirelik başka bir mesleğin yardımcısı değildir. Hemşirelik özerk bir meslektir”. Tüm sağlık çalışanlarının ve öğrencilerimizin ebeler ve hemşireler gününü kutlarım” ifadelerini kullandı. Dekan Yardımcısı ve Ebelik Bölüm Başkanı Doç.Dr.Sevda ELİŞ YILDIZ konuşmasında” Ebelere yapılan yatırım ile anne ve yenidoğan ölümlerinin azaltılabileceğini söyleyerek tüm ebe ve hemşirelerin, öğrencilerin ebeler ve hemşireler gününü kutlarım diye sözlerini tamamladı. Fakültenin hemşirelik bölümü öğrencileri adına hemşirelik 4. sınıf öğrencisi Zübeyde ARSLAN konuşmasında “ Hemşirelik sadece tedavi yapmak, tansiyon ölçmek ve beyaz önlük giymekten ibaret değildir. Hemşirelikte doyum noktasının hasta bakımını üstlenmek olduğunu” belirterek tüm ebe ve hemşirelerin gününü kutladı. Ebelik bölüm öğrencileri adına da ebelik 3. sınıf öğrencisi Berna ARAT konuşmasında, “Doğumun kadınlara verilmiş bir yetenek olduğunu düşünüyorum. Biz ebeler kadının bu yeteneğini bilmesini, hissetmesini ve en iyi şekilde bu yeteneğini kullanmasını sağlayan anahtar kişiyiz” diye duygularını ifade ederek tüm hocalarının ve arkadaşlarının ebeler ve hemşireler gününü kutladı.

Açılış konuşmalarının ardından etkinlik, Moderatörlüklerini Doç.Dr.Sevda ELİŞ YILDIZ ve Doç.Dr. Nihal BOSTANCI DAŞTAN’ın yaptığı ICN/ICM 2021 Teması adlı oturuma geçildi. Doç. Dr. Özlem KARABULUTLU, ICM 2021 Teması: Verileri Takip Edin Ebelere Yatırım Yapın adlı konuşmasında, Sürdürülebilir kalkınma hedefleri arasında ilk sıralarda yer alan anne ölüm oranı ve bebek ölüm oranlarının azaltılmasında tamamen lokomotif görevi alan ebeler, kaliteli bakım sağlamanın anahtarıdır. Ülkelerin gelişmişlik göstergeleri arasında sağlık göstergelerinden olan sezaryen oranında, ülkemizin %54.4 ile uluslararası karşılaştırmada dünya birincisi olduğu verisi, ebelere neden yatırım yapılması gerektiğinin en somut göstergesidir. 2021 Dünya Ebelik Durum Raporu’na göre ebelere yapılan yatırımın, olumlu doğum deneyimini artırdığı, sağlık sonuçlarını iyileştirdiği, iş gücü arzını azalttığı ve kapsayıcı adil büyümeyi desteklediği kanıtlarla gösterilmiştir. Kaliteli ebelik bakımına yatırım yapılması ve ebeler liderliğinde bir bakım modelinin oluşturulması için ebelik mesleğinin güçlendirilmesi gerektiğini söyleyerek ilk çığlıktan son nefese dünya ebeler günü ve hemşireler günü kutlu olsun diye sözlerini tamamladı. Dr.Öğrt.Üyesi Fadime Kaya, ICN (2021): Hemşireler Geleceğin Sağlık Bakımı İçin Öncü Bir Ses adlı konuşmasında, Küresel COVID-19 salgınının, tüm dünyaya hemşirelerin insanları yaşam boyu sağlıklı tutmada oynadıkları önemli rolü gösterdiğini belirtmiştir. Ardından Uluslararası Hemşirelik Konseyi tarafından başlatılan ve ülkemiz tarafından da desteklenen “Hemşirelik Şimdi-Nursing Now” kampanyasından ve Dünyada Hemşirelik Durum Raporundan bahsetmiştir. Konuşmasında 2030 yılında hemşire açığının tüm Dünya’da 10-13 milyon olacağını, sağlık iş gücünün yarısından fazlasının hemşirelerden oluştuğu vurgulamıştır. Yüksek sağlık işgücü ile birlikte hemşirelik mesleğinin sağlık bakım hizmetinin merkezinde ve öncü bir ses olduğunun altını çizmiştir.  Bu nedenle devletlerin hemşirelik eğitimi, mesleki gelişim, standartlar, yasal düzenlemeler ve istihdam koşullarının iyileştirilmesine daha fazla yatırım yapmak zorunda olduklarını vurgulamıştır. Geleceğin sağlık bakımını şekillendirecek hemşirelerin mesleki bilgi ve becerisinin yüksek, meslekte etkili ve yenilikçi uygulamalara sahip olmasının geleceğin sağlık bakımı için zorunlu olduğu nu belirtmiştir.

Etkinlik 3 kapsamında moderatörlüğünü Doç.Dr.Özlem KARABULUTLU ve Dr.Öğrt.Üyesi Fadime KAYA’nın yaptığı oturumda Kovid -19 Pandemi Sürecine Klinisyen Bakışı adlı söyleşi gerçekleştirildi Söyleşi KAÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Yoğun Bakım Ünitesinden Hemşire Serap APAYDIN, Kars Harakani Devlet Hastanesi Acil Servisinden Ebe Tuğba KAVAS ve Kars Harakani Devlet Hastanesi Dahiliye Servisinden Ebe Aylin KONTAŞ ile gerçekleştirildi. Etkinlik katılımcılarla karşılıklı olarak soru cevap ve teşekkürlerin sunulmasıyla sona erdi.

284 kez görüntülendi.


İndir