e- Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi TR-Dizin de taranıyor.

 e-Kafkas Eğitim Araştırma Dergisi 2014 yılı içerisinde yayın hayatına başlamıştır. Yedinci sayısı (Cilt 7 Sayı 1, 2019 Nisan) ile birlikte TR-Dizin başvurusunu gerçekleştirmiştir. 2020 yılı Nisan sayısı itibariyle dergi Türkiye’nin farklı üniversitelerinde görev yapan alan editörleriyle güçlendirilmiştir. 2020 yılı Ağustos sayısı itibariyle dergi yedi farklı ülkeden oluşan editör kurulundan oluşmaktadır. Dergimizin son sayısı 2021 Nisan ayı içerisinde yayınlamıştır. e-Kafkas Eğitim Araştırma Dergisi bilimsel yayıncılığın gerektirdiği sorumluluk ve etik çerçevede yayın sürecini yürütmeye devam etmektedir. Yayın sürecinin özenli çalışmaları sonucu olarak, 2020 yılı itibariyle ULAKBİM TR-Dizin tarafından dizinlenmiştir (https://app.trdizin.gov.tr/dergi/TVRneU1URT0/kafkas-egitim-arastirmalari-dergisi). e-Kafkas Eğitim Araştırma Dergisi yayın politikasını etik ilkeler doğrultusunda “Eğitim Bilimleri” alanında bilime olan katkısını titizlikle sürdürmeye devam edecektir. 

Üniversitemiz ve Bilim Dünyasına Saygıyla Duyurulur.

424 kez görüntülendi.


İndir