Sahne Sanatları Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı 2021-2022 Eğitim Ve Öğretim Yılı Ek Yetenek Sınavı

T.C.

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ OYUNCULUK ANASANAT DALI

2021-2022 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI EK YETENEK SINAVI

 

KONTENJAN: 10+1

 Sınava Giriş Koşulları:

1. Türkiye Cumhuriyeti veya KKTC Vatandaşları için;

Adayların 2021-TYT den en az 150 veya üzerinde puan almış olması gerekmektedir.

 

ÖN KAYIT VE YETENEK SINAVI TARİHLERİ

 

Sınav Tarihi:

16 Eylül 2021, saat 10.00

   

Sınav Yeri

Ahmet Arslan Kongre ve Kültür Merkezi

 

SINAV KOŞULLARI

 Sınav, 16 Eylül 2021 Perşembe günü, saat 10:00’da üniversitemizde, Ahmet Arslan Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılacaktır. Sınav günü yaşanabilecek olası problemlerin önüne geçebilmek için adayların sınav saatinden bir saat önce sınav merkezinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

• Adaylar tarih ve yeri belirlenmiş olan sınav aşamalarının tümüne girmek yükümlülüğündedir. Sınavların herhangi bir aşamasına girmeyen adayın sınavı geçersiz sayılmaktadır.

 • Adaylar Kafkas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin internet web sayfasından belirtilen evraklar ile birlikte sınava alınacaktır. Kimlik belgesi ve YKS sonuç belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

 

SINAVIN YAPILIŞI

• Oyunculuk Anasanat Dalı için Özel Yetenek Sınavı iki aşamadan oluşur.

I. Aşama Sınavı

Oyunculuk Anasanat Dalı için “Sahne Sınavı” düzenlenir. Adaylar tek tek sınava alınır. Performansları sesli ve görüntülü olarak kaydedilir.

            II. Aşama Sınavı

Oyunculuk Anasanat Dalı için “Doğaçlama Sınavı, Şan- İşitme Sınavı ve Dans- Hareket Sınavı” gerçekleştirilir. Adaylar tek tek sınava alınır. Performansları sesli ve görüntülü olarak kaydedilir.

 

SINAV SONUÇLARININ BELİRLENMESİ

I. Aşama sınavında (Sahne Sınavı) adayların “yayınlanmış / basılmış oyun metninden” seçtikleri sınav parçasını; tür, konu, durum ve karakterin özellikleri bakımından gereken duygusal, düşünsel ve devinimsel isteklere uygun biçimde hazırlayıp icra edebilmesi; sınav parçasının gerektirdiği ölçütlere uygun temel ses ve konuşma becerisi gösterebilmesi beklenir. Sınav başarılı- başarısız olarak değerlendirilir ve jüri puanı hesaplamasına katılmaz. I. Aşama sınavında başarılı olan adaylar ikinci aşama sınavına alınır.

II. Aşama Sınavı, Şan- İşitme Sınavı ve Dans-Hareket Sınavı olmak üzere üç bölümden oluşur. Doğaçlama Sınavında adaylara sınav esnasında doğaçlama olarak oynanmaları için durum ya da konular verilir. Adaylar, eğer jüri başka bir yönlendirmede bulunmazsa, sözsüz olarak doğaçlama sahnelerini oynarlar. Jüri performansları sırasında gerek duyarsa adayları durdurabilir, yönlendirmelerde bulunabilir ya da doğaçlama konusunu değiştirebilir. Doğaçlama sınavında adayın verilen durum ya da konuya uygun doğaçlama performansını tasarlaması ve uygulaması, bunu yaparken yönlendirmelere uygun biçimde duygusal, düşünsel, bedensel becerilerini sergilemesi beklenir. Şan- İşitme Sınavında adaylar tek tek piyano eşliğinde sınava alınırlar. Adayın tek ses, çift ses, ezgi tekrarı ve ritim tekrarında yetkinlik gösterebilmesi; oyunculuk eğitiminin ve mesleğinin gerektirdiği temel işitsel ve vokal becerileri sergileyebilmesi beklenmektedir. Dans-Hareket Sınavında adaylar tek tek ya da grup olarak sınava alınırlar. Adaylardan müzik ya da ritim eşliğinde bedensel yeterliliklerini sergilemeleri istenir. Böylece adayın hareket üretim kapasitesi, koordinasyon ve denge becerisi, fiziksel kondisyon yeterliliği, bedensel farkındalığı ve doğaçlama becerisi sınanır. Sınavlar 100 üzerinden notlanır.

Oyunculuk Anasanat Dalı için Jüri Puanı Doğaçlama Sınavı (%60), Şan-İşitme Sınavı (%20) ve Dans-Hareket Sınavı  (%20) oranlarının toplanması esasına göre oluşur.

Yukarıda belirtilen notlamaların ortalaması, adayların 2.Aşamadaki başarı durumlarını göstermiş olup duyurulacak olan da bu ortalama notu olacaktır. Adayın başarılı olması için bu ortalama notu en az 50 olmalıdır.                   

 

 

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI:

Sınav kesin sonuçları 17 Eylül 2021’de mesai sonrasında açıklanacaktır.

 

KESİN KAYIT TARİHLERİ

• Sınavda başarılı olan öğrenciler 20-24 Eylül 2021 tarihleri arasında kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar.

 

İLETİŞİM:

Telefon: +90 474 212 90 38

Faks: +90 474 223 60 91

 

E-Posta: kafkasgts@gmail.com


* Sınav için online başvuru yapılmayacaktır. Adayların, istenen belgelerle birlikte sınav gününde ve saatinde belirtilen sınav yerinde hazır bulunmaları yeterlidir.

 

 

480 kez görüntülendi.