Kafkas Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünce Organize Edilen 1. Ulusal Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kongresine Davet

 1.     Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kongresi

5-6-7 Mart 2020, Kars, Türkiye

Değerli Akademisyenler ve Araştırmacılar,

Kafkas Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü tarafından 5-6-7 Mart 2020 tarihinde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında geçmişten günümüze önem kazanan konuların ve problemlerin tartışılacağı 1. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kongresi düzenlenecektir. Yönetim biliminden kent ve çevreye, siyaset felsefesinden hukuk bilimine çeşitli alanlarda öne çıkan kavramların, düşüncelerin ve sorunların akademik açıdan tartışılacağı, güncel meselelerle bağlantılarının kurulacağı bu etkinlik Kafkas Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirilecektir. Kongre sayfamızda önerilen konu başlıklarının yanı sıra Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanını ilgilendiren alt başlıklarda özgün katkı sağlayacak çalışmaların tartışılacağı etkinliğimize tüm araştırmacıları ve akademisyenleri davet ediyoruz. 

Kongre dili Türkçe’dir. Kongreye katılmak isteyenlerin 250-300 kelimelik bildiri özetlerini 16 Aralık 2019 tarihine kadar sbkykongre@gmail.com adresine göndermesi gerekmektedir. 

Kongrede sunulan bildiri özetlerinin tamamı elektronik kongre bildiri özet kitapçığında yayınlanacaktır. Hakem değerlendirmesinden başarıyla geçen tam metinler arasından seçilecek bildiriler ise katılımcının seçimi doğrultusunda online editörlü kitapta veya Ulakbim Tr Dizin Dergileri kapsamında yayınlanan Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi’nde yayınlanacaktır. Kongreye katılım ücreti lisansüstü öğrenciler için 50 TL, akademisyenler ve diğer araştırmacılar için 100 TL’dir. Kongre hakkında detaylı bilgi için http://kafkassbkykongresi.com/ isimli web sitemizi inceleyebilirsiniz. Kongre kapsamında Kars’ın önemli tarihi ve turistik merkezleri olan Ani Ören Yeri, Çıldır Gölü, Baltık mimarisinden oluşan tarihi yapılar, Kars Kalesi ve Sarıkamış Kayak Merkezine gezi düzenlenecektir. Tarihi ve coğrafi güzellikleriyle insanı büyüleyen kadim şehrimiz Kars’ta görüşmek dileğiyle saygılarımızı sunarız.   

Kongre Düzenleme Kurulu

2186 kez görüntülendi.


İndir