ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜ NOTER KURA SONUÇLARI VE SÖZLÜ SINAV DUYURUSU

 Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde (Üniversite Hastanesi) çalıştırılmak üzere 1 (bir) adet engelli ve 2 (iki) adet eski hükümlü sürekli işçi alımı için 12 Ocak 2021 tarihinde Kars 3. Noteri tarafından yapılan çekiliş sonuçları,

  • Engelli Sürekli İşçi asil ve yedek listesi için tıklayınız.
  • Eski Hükümlü Sürekli İşçi asil ve yedek listesi için  tıklayınız.

 

Noter kurası sonucu kazanan asil ve yedek adayların sözlü sınavı 15 Ocak 2021 Cuma günü saat 14.00’te Kafkas Üniversitesi Ahmet ARSLAN Kültür ve Kongre Merkezinde yapılacaktır.

15/01/2021 tarihinde sözlü sınava girecek asıl adaylardan yeterli katılım olmaması durumunda yedek adaylar sırasıyla sınava alınacağından sınav günü yedek adayların da sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Adaylar sözlü sınava gelirken yanlarında;

1) Fotoğraflı kimlik belgelerinin aslı ve 1 adet fotokopisi,

2) 2 adet vesikalık fotoğraf,

3) Diploma fotokopisi,

4) İkametgah belgesi (e-devletten alınabilir),

5) Adli sicil belgesi (e-devletten alınabilir) getirmeleri gerekmektedir.

6) Engelli pozisyonuna müracaat eden adayların, yetkili sağlık kuruluşlarından alacakları en az yüzde kırk (%40) oranında engelli sağlık kurulu raporu.

 

7).Eski hükümlü kadrosu için eski hükümlü belgesi (Savcılıktan) veya malul sayılmayacak şekilde yararlanan olduğunu gösterir sağlık raporu ve terörle mücadelede yararlandığını gösteren komutanlık yazısı fotokopisi ibraz etmeleri gerekmektedir.

8) Bu belgeler sınava girerken sınav kuruluna teslim edilecektir. Eksik belgeyle gelen aday sınava alınmayarak elenecek ve herhangi bir hak iddia edemeyecektir.

9) Sözlü sınav sonucu açık iş sayısı kadar asıl aday ve açık iş sayısı kadar yedek aday belirlenecektir. Sözlü sınav sonuçları 18/01/2021 tarihinde üniversitemiz web sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

10) Adayların sınava maskeli olarak gelmeleri zorunludur.

11) Sözlü sınavı sonucuna göre belirlenen asıl adaylardan belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin, görevine başlamayanların, feragat edenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, sözlü sınav sonucuna göre belirlenen yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

 

 

610 kez görüntülendi.