2020-2021 MÜHENDİSLİK TAMAMLAMA KAYIT DUYURUSU

 2020/2021  Eğitim-Öğretim Yılında Mühendislik Tamamlama Programlarına Yerleşen Öğrencilerin Kayıt İşlemleri Duyurusu

 
       
  2020-2021  Eğitim-Öğretim yılı için yapılan 2020 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Giriş Sınavı Sonucunda, Üniversitemiz Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliğine yerleşen öğrencilerin kayıt işlemleri şahsen müracaat ile 19-23 Edkim 2020 tarihleri arasında Üniversitemiz Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında  yapılacaktır.
 
Lisans Programlarına yerleşen öğrencilerin belirlenen katkı payı/öğrenim ücretleri; T.C.Ziraat Bankası Kars Şubesi nezninde bulunan;
0147 26158586-5017  nolu hesaba yatırılarak banka dekontu/ bankamatik fişinin kesin kayıt esnasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir.
Kafkas Üniversitesi 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı öğrenci katkı payı olarak Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen;
Makine Mühendisliği (N.Ö) programı için katkı payı/öğrenim ücreti: 211 TL,
  
KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- ÖSYM tarafından Mühendislik Tamamlamaya yerleştiğine dair sonuç belgesi.
2- Adayın mezun olduğu okuldan aldığı diplomasının aslı ya da geçici mezuniyet belgesi (Önlisans) ile Lise Diplomasının aslı ve bu belgelerin fotokopileri. (Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi kayıt sırasında görülerek aslı iade edilecek olup, adaylardan fotokopisi alınacaktır.
3- T.C. Kimlik Numarasını gösterir belge (Nüfus Cüzdanı Fotokopisi), 
4- 6 adet 4.5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf, (Fotoğrafların arkasına T.C. Kimlik No, Öğrenci Numarası, Adı ve Soyadı yazılacaktır.)
5- 2001 ve daha önce doğmuş erkek öğrenciler için askerlik şubelerinden veya e-devletten alınacak “bir fakülte veya yüksekokula kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığına dair belge.
    Askerliğini tamamlamış olan öğrenciler için terhis belgesinin aslı ve fotokopisi
    Askerlikten muaf olan öğrenciler için muafiyet belgesinin aslı ve fotokopisi
6-Başarı Durum Belgesi(Transkript) aslı
7-Ders içeriklerini gösterir belge aslı
8- Öğrenim ücreti dekontu.
 
*Muafiyet taleplerine ilişkin dilekçeler, onaylı ders içerikleri ile birlikte ilgili birim öğrenci işleri bürolarına teslim edilecektir.
 KAYIT İÇİN ÖNEMLİ NOTLAR 
a) Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz. 
b) Eksik belge ile kayıt yapılmaz. 
c) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez. 
d) Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya Üniversite yetkilidir.
 

1046 kez görüntülendi.