Kafkas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2020-2021 Egitim Öğretim Yılı Sahne Sanatları/Oyunculuk Anasanat Dalı Özel Yetenek Sınavı Sonucu.

 Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar 07-18 Eylül 2020 tarihleri arasında aşağıdaki belgelerle birlikte şahsen Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığına başvuracaklardır.

 
Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar için istenen belgeler;
 
1. Başvuru Formu (Güzel Sanatlar Fakültesinde Şahsen doldurulacaktır)
2. Nüfus cüzdanı aslı.
3. Mezun oldukları okuldan aldıkları diploma ya da geçici mezuniyet belgesi aslı veya Noterden onaylı
sureti.
4. YKS sonuç belgesi.
5. Askerlik çağına gelmiş veya daha ileri yaştaki erkek adaylar için ilgili askerlik şubesinden alınacak bir
fakülte ya da yüksekokula kayıt olmasında askerlik açısından bir sakınca olmadığına dair belge.
6. 4.5x6 cm. ebadında 12 adet vesikalık fotoğraf ile Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosu’na
başvuracaklardır. (Bu fotoğrafın, yüzü açık, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde son 6 (altı)
ay içerisinde çekilmiş olması gerekmektedir. Bilgisayar yazıcısı çıktısı ve fotokopi kabul edilmez.)

1093 kez görüntülendi.


İndir