Optisyenlik Programı

 

             Ders Dağılımları ve İçerikleri İçin Tıklayınız...

OPTİSYENLİK PROGRAMI

      Optisyenlik Programı, mesleki donanımını teorik ve uygulamalı eğitimle pekiştiren öğrencileri Optisyenlik programında faaliyet gösteren ilgili sektörlere mesleki eleman olarak kazandırma amacını güden 2 yıllık bir önlisans programıdır.
      Optisyenlik programı sektörün ihtiyaç duyduğu teknik deneyime sahip, bilgili, deneyimli, konusunda uzman ara insan gücü sağlayabilmektedir. Öğrenciler sektörel bazda almış oldukları bilgileri geliştirirken, öğrencilerin bu bilgileri sentezleme, analiz etme, yorumlama, sorgulama, eleştirme kabiliyetleri gelişmektedir.

Programdan mezun olan öğrenciler DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile Fizik, Optik ve Akustik Mühendisliği, Fizik Mühendisliği bölümlerine geçiş yapabilirler.

       Optisyenlik Programı mezunları, 5193 Sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun esaslarına göre ‘‘Optisyen’’   unvanı  ile istedikleri il veya ilçede, kendilerine ait Optisyenlik Müessesesi (Optik mağazası) açabilirler. Bu bölümde mezun olan öğrencilerimiz sağlık teknikeri ünvanı kazanmaktadır. Yine aynı kanunun ilgili maddesi hükümlerine göre istedikleri takdirde, özel veya tüzel  şahıslara ait optik mağazalarında sorumlu mesul müdür olarak  çalışabilirler. Veya gözlük camı ve çerçevesi imal eden veya ithal eden fabrika veya firmalarda çalışabilirler.  Ayrıca fizik alt yapılı derslerin yoğunlukta olması öğrencilerin fizik bölümlerine dikey geçiş yapıp, lisansüstü eğitime devam edebilmelerine olanak sağlar. Göz hekimi tarafında yazılan reçetelerin analizini ve değerlendirmesini yapacak, kullanıcının ihtiyacına göre en uygun lens formunu belirleyecek, lenslerin kullanılacak çerçeveye göre kesimini ve taşlamasını yapacak, reçeteye uygun çerçeve tespiti ve montajını yapacak, gözlük kullanıcısının kullanım amacına ve yüz şekline en uygun çerçeve seçiminde yardımcı olacak ve hastanın yüz şekline göre ayarlamaları yapabilecek, İşlenmiş optik ürünlerinin kontrolünü ve denetimini yapabilecek, hazırlanmış olan optik gereçlerin tamirini, ayarlarını ve yerleştirilmesini, Optik mağazaların denetimini ve kontrolünü yapılmasını sağlayacak donanımda teknikerler yetiştirmektir. Öğrencilerimize çağın gerektirdiği mesleki bilgi ve becerileri kazandırmak, bilgilerini problemlerin çözümünde etkin bir biçimde kullanabilen, sorgulayabilen ve yaratıcı niteliklere sahip, ekip çalışmasında başarılı, kendini yenileyebilen, yazılı ve sözlü iletişim becerileri ile donanmış, etik değerlere sahip, girişimci, kültürlü ve çok yönlü bireyler yetiştirmektir. Görme bozukluklarının düzeltilmesi ve giderilmesi için dizayn edilmiş optik gereçleri tedarik eden ve hastaya uygulamasını sağlayabilecek düzeyde eğitim görmüş Yüksekokul mezunu kalifiye sağlık elemanlarını ülkemize kazandırmaktır. Yetkili uzman doktorlar tarafından verilen reçetelerde yazılı numaralı gözlük camlarını, her türlü lensleri, optik görme gereçlerini, gözlük çerçevelerini, koruyucu gözlükleri ve güneş gözlüklerini satabilen sağlık elemanı yetiştirmektir.

9613 kez görüntülendi.