Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı (Pasif)

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı

Akademik Kadro

Ders İçerikleri

Ders Dağılımı

PROGRAM HAKKINDA GENEL BİLGİ

Büro yönetimi ve sekreterlik, hızla değişen ve gelişen iş dünyasının gereksinimlerini karşılayabilmek amacıyla ortaya çıkmış bir alandır. Tüm dünyada geçerliliği ve önemi giderek artan bu alan iş yaşamının vazgeçilmez bir parçası hâline gelmiştir.

Sekreterler büroların düzenli işlemesini sağlayan, iletişimi düzenleyen, yöneticinin zamanını organize eden vazgeçilmez elemanlardır. Ofis ortamının sistemli olması, sadece yöneticiler için değil işletmede çalışan kişiler açısından da önemlidir. Diğer taraftan modern iş hayatında firmaların üst düzey yöneticileri iletişimi düzenleyen, evrak akışını kontrol eden profesyonel yardımcılara ihtiyaç duymaktadır. Bu önemli görevi üstlenen yönetici sekreterler artık, yöneticinin sağ kolu olmaktan çıkmış neredeyse iş ortağı durumuna gelmiştir.

Çağımızda bilgisayarın ve bilgi teknolojilerinin gelişmesi büro otomasyonunu da beraberinde getirmiştir. Büro otomasyonu; büro hizmetlerinde, elektronik makineler ve bilgisayarlarla işlerin yapılmasını tanımlar. Büro otomasyonunda; başta bilgisayar olmak üzere, telefon, faks, gibi iletişim araçlarıyla birlikte daktilo, fotokopi gibi mekanik araçlar da kullanılır.

Teknolojiyle birlikte arşivleme, dosyalama ya da evrak kayıt gibi işler bilgisayarla yapılmaya başlanmıştır. Bu durum, bürolardaki evrak trafiğini hafifletmenin yanı sıra iş akışının daha sağlıklı yürümesini sağlamıştır. Bürolarda, sekreterlerin en büyük yardımcıları büro makineleridir. Büro otomasyon sisteminin kullanılması işlerin düzenli ve zamanında yapılmasını kolaylaştırır. Ancak bu teknolojiyi kullanmak ve verim alabilmek için mutlaka meslekî eğitim almak gerekir.

 

PROGRAMIN AMACI

Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programının amacı, hızlı değişen ve gelişen iş dünyasının gereksinimlerini karşılayabilecek bilgi ve becerilerle donatılmış, bilgisayar kullanımında uzman, büro yönetimi ilkelerini ve yöntemlerini profesyonelce kullanabilen, iyi insan ilişkileri kurabilen, yazıları on parmakla ve bakmadan, süratle yazabilen, her türlü büro teknolojisini kullanabilen, modern protokol bilgilerine sahip, yüksek düzeyde büro elemanları, büro yöneticileri ve yönetici asistanları yetiştirmektir. Bu programın öğrencilerine iş hayatını yakından tanımaları için 30 iş günü süreli staj öngörülmektedir. Böylece öğrenciler bir yandan iş dünyasını tanırken, diğer yandan da bilgi ve becerilerini uygulama ve sergileme olanağı bulmaktadır. Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı’nda yer alan dersler kapsamında ve ders dışında yoğun olarak bilgisayar kullanımı teşvik edilmektedir. Böylece öğrencinin iş yaşamına, bilgisayar kullanımı konusunda deneyim sahibi olarak başlaması hedeflenmektedir.

  

PROGRAM MEZUNLARININ İSTİHDAM EDİLEBİLME ALANLARI

Büro yönetimi ve Sekreterlik Programından mezun olan yönetici sekreterleri; çeşitli işletmeler ile kamu ve özel sektöre ait idarelerin; belediyeler, dernekler, odalar, barolar gibi kurumların ilgili bölümlerinde istihdam edilirler. Ayrıca; hukuk, hekimlik, mühendislik, mimarlık bürolarının temel ihtiyacı olan yönetici sekreterlik görevlerini en iyi bir şekilde yapabilecek elemanlardır.

 

6388 kez görüntülendi.