KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SLAV DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ’NÜN RUS DİLİ HAFTASINA AKTİF KATILIMI

 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SLAV DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ’NÜN RUS DİLİ HAFTASINA AKTİF KATILIMI

 Volgograd Devlet Sosyo-Pedagoji Üniversitesi Uluslararası Eğitim Enstitüsü tarafından 24-28 Mayıs 2021 tarihinde Rus Dili ve Kültürü haftası düzenlenmiştir. Öğrencilerimiz çevrimiçi atölyelere, metodik çevrimiçi seminerlere, öğrenci sempozyumlarına ve dilbilim üzerine açık derslere katılım sağlamıştır.

 Bölümümüz lisans ve yüksek lisans öğrencileri Slav Edebiyatı ve Kültürü gününde düzenlenen III. Uluslararası Bilimsel-Pratik Öğrenci Sempozyumuna aktif katılım sağlamıştır.

 Sempozyumda Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Firengiz PAŞAYEVA YUNUS bildiri sunmuştur.

 Sempozyumda Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümü araştırma görevlisi Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi Semanur AKSOY TURAL “Sovyet Dönemi’nin Sesleri Anıştırma Metinlerle XX. Yüzyıl Rus Gündelik Yaşamına Bir Bakış” kitabını tanıttığı başarılı bir bildiri sunmuştur.

 Bildirilerini sunan lisans öğrencilerimiz;

  • -        Üçüncü sınıf öğrencimiz Musa İLANLI- Prof. Dr. Firengiz PAŞAYEVA YUNUS danışmanlığında
  • -        Dördüncü sınıf öğrencimiz Kürşat SAYİM- Doç. Dr. Anjela DEMYANYUK danışmanlığında bildirilerini sunmuştur.

Bildirilerini sunan yüksek lisans öğrencilerimiz;

  • -        Funda ÖZSAY- Prof. Dr. Firengiz PAŞAYEVA YUNUS danışmanlığında
  • -        Hanife AKSU- Dr. Öğr. Üyesi Pınar DİLEKÇİ VARGÜN danışmanlığında bildirilerini sunmuştur.

 Öğrencilerimiz bildirilerini Rusça sunarak, öğrencilerimizin ilerideki bilimsel yaşamının gelişmesi için oldukça önem arz eden bildirileri konularına ne kadar hâkim olduklarını göstermişlerdir.

 Sempozyumun kapanışında sempozyumu düzenleyen organizatörler konferansa aktif katılımlarından ötürü öğrencilerimize ve danışmanlarına teşekkürlerini ilettiler. Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanlığı olarak biz de kendi adımıza organizatörlere ve partnerlerimize büyük destekleri ve öğrencilerimize Rus dili ve kültürü öğrenmelerinde göstermiş oldukları yardım için teşekkür ederiz. 

НЕДЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ  ОТДЕЛЕНИЯ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ И ЛИТЕРАТУР КАВКАЗСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Институт международного образования «Волгоградского государственного социально-педагогического университета провел Неделю русского языка и русской культуры с 24 мая по 28 мая. Наши студенты посетили  онлайн-мастерские, методический вебинар, студенческую конференцию, открытую лекцию по лингвистике.

Студенты и магистранты отделения славистики приняли активное участие в работе III Международной студенческой научно-практической конференции, приуроченной  к Празднику славянской письменности и культуры.

На пленарном заседании выступила  с докладом заведующая отделением славянских языков  проф. Пашаева Ф.Ш.

На секционных заседаниях блестяще выступила и презентовала книгу «Голоса Советской эпохи. Взгляд на культуру русской повседневности XX века сквозь прецедентные тексты» ассистентка отделения славянских языков  и магистрантка Анкарского Университета Хаджи Байрам Вели Семанур Аксой Турал.

Среди студентов следует отметить выступление студента третьего курса Мусы Иланлы (руководитель проф. Ф. Пашаева), студента четвертого курса Кюрщада Сайымы (руководитель доц. A. Демьянюк), магистрантов Кавказского университета: Фунды Озсай (руководитель проф. Ф.Ш. Пашаева) и  Ханифе Аксу (научный руководитель доктор Пынар Дилекчи Варгун).  Все участники выступали на русском языке, показывали владение темой, что является очень важным для дальнейшего научного роста наших студентов.

 В заключение конференции организаторы выразили благодарность студентам и их руководителям за активное участие в работе конференции. Мы со своей стороны очень благодарны нашим партнерам и организаторам за огромную поддержку и помощь нашим студентам при изучении русского языка и русской культуры.

 

 

1274 kez görüntülendi.


İndir