ÖĞRENCİ AF BAŞVURUSU DUYURUSU

ÖĞRENCİ AF BAŞVURUSU DUYURUSU

 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na 7417 sayılı Kanun’un 35’inci maddesi ile eklenen Geçici 83. maddesi 05.07.2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 7417 sayılı kanun ile 2547 sayılı kanuna eklenen geçici madde 83. uygulama ilkeleri YÖK tarafından yürürlüğe konmuştur.

Maddenin yürürlük tarihi olan 05 Temmuz 2022 tarihinden önce söz konusu madde kapsamında Üniversitemizden/Enstitümüzden ilişiği kesilenler, dört ay içerisinde 05 Kasım 2022 tarihine kadar Enstitü Müdürlüğümüze ekte örneği bulunan başvuru dilekçesi ve istenen belgelerle şahsen, posta veya kargo ile yapılabilir. 

Kafkas Üniversitesi 2022 – 2023 Eğitim Öğretim Yılı Akademik takvimine göre ders kayıtları 12 – 16. 09. 2022 tarihleri arasındadır. Ders kayıtlarının son günü olana 16. 09. 2022 tarihi mesai bitimine kadar başvuru yapan öğrencilerin kayıtları 2022 – 2023 Güz Döneminden başlatılacaktır. Söz konusu tarihten sonra yapılan başvurular için öğrencinin kaydı 2022 – 2023 Bahar Döneminden itibaren başlatılacaktır.

 

Başvuru Dilekçesi (Ön Lisans ve Lisans)

Başvuru Dilekçesi (Lisansüstü)

Kanun Metni

7417 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici Madde 83 Uygulama İlkeleri

Birim İletişim Bilgileri

 

 

1456 kez görüntülendi.