Amacımız ve Ülkümüz

Eğitim Fakültesi’nin görevi; Millî Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen genel kültür, özel alan ve eğitme-öğretme bilgi, beceri ve alışkanlıkları gibi öğretmen yeterliliklerini kazanmış öğretmen adayları yetiştirmektir. Bunun yanı sıra burada görevli öğretim elemanlarının genel eğitim ve özel öğretim alanlarında teorik ve uygulamalı bilimsel çalışmalar yaparak, elde ettikleri verileri toplum yararına sunmak da görevidir. Eğitim ve öğretimle ilgili tüm yurt içi ve yurt dışı kurum ve işbirliği yaparak hem onların gelişmelerine katkıda bulunmak, hem de onların bilgi ve deneyimlerinden yararlanmak da bir başka görevidir. Yine lisansüstü eğitim ile alanında uzman elemanlar yetiştirmek, yetişkinlerin eğitimi ile ilgili etkinlikleri desteklemek, Türkçenin gelişmesine, doğru ve güzel kullanılmasının yaygınlaştırılmasına çaba göstermek, eğitim kurumlarının ve toplumun spor, kültür ve sanat anlayışının gelişmesine katkıda bulunmak da Eğitim Fakültesi’nin amacı ve görevidir. Eğitim Fakültesi’nin önemli görevlerinden biride toplumun öğrenme ve öğretme düzeyinin nitelik ve nicelik açısından yükseltilmesine katkıda bulunmaktır. Özellikle de Devlet yönetiminin bu konuda aldığı kararların ve oluşturmak istediği sistemin sağlıklı bir şekilde uygulanmasına katkı sağlamak temel görevlerden biridir.

Bilindiği gibi 61. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti "2023 Vizyonu" isimli bir hedef belirlemiştir. Hükümetin belirlediği bu vizyon çerçevesinde Eğitim Fakültesi’nin paydaşı olan Milli Eğitim Bakanlığı da 18. Milli Eğitim Şurası’nda "2023 Vizyonu esas alınarak Millî Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu arasındaki koordinasyon geliştirilmeli, orta ve uzun vadede öğretmen ihtiyacı planlanmalı ve ihtiyaç doğrultusunda öğretmen yetiştirilmelidir" şeklinde bir karar almıştır. Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi gerek Devlet yönetiminin ortaya koyduğu "2023 vizyonuna" ve gerekse bu vizyon çerçevesinde 18. Milli Eğitim Şurası’nda alınan kararlara kayıtsız kalamaz. Bunun için 2023 vizyonu çerçevesinde kendi "2023 ülküsünü" oluşturmuştur.

Fakültemiz "2023 Vizyon Ülküsünü" Türk Eğitim Sistemini kalitesini geliştirmeye katkı sağlayacak öğretmenlik mesleğinin davranışlarını kavramış, öğrencilerin bireysel farkındalığını algılamış, teknoloji ile bütünleşmiş öğrenme-öğretme yaklaşımlarını kullanabilen geleceğin öğretmenlerini yetiştirebilmeyi ilke edinmiştir.

 

6968 kez görüntülendi.