Bölüm Başkanı

 

Prof. Dr. HALİL İBRAHİM KAYA
Bölüm Başkanı

Bölüm Başkanının Mesajı;

1998 yılında kurulmuş olan Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi üniversitemizin genç ve dinamik bir fakültesidir. Fakültemiz bünyesindeki bölümlerden biri olan Eğitim Bilimleri Bölümü Üniversitemizin ve Fakültemizin vizyon ve misyonuna uygun görevleri yerine getirmektedir. 
Bugün itibariyle eğitim bilimleri bölümü 5 aktif anabilim dalı ile  lisans ve lisansüstü eğitim vermektedir. Lisans düzeyinde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde toplam 800 öğrenciye hizmet vermektedir. Lisansüstü düzeyde Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim dalında eğitim verilmektedir. Ayrıca üniversitemiz adına heryıl Pedagojik Formasyon eğitimi bölümümüzce yürütülmetkedir. ;
Hem lisans hem lisansüstü hemde pedagojik formasyon eğitiminde hedefimiz Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen “Öğretmen Yeterliklerini” kazanmış; kendisiyle barışık, yardımsever, insanlara ve gençlere sevgiyle yaklaşan, bunu öğrenim süreci içerisinde uygulamalı olarak yaşayan ve yaşatan; vatanına, milletine, bayrağına ve millî değerlerine sahip çıkan, gelecek nesle hem geçmişin hem de şimdinin sentezini yapıp yeni ufuklar açacak niteliklere sahip; bulunduğu toplumda örnek insan vasıflarını taşıyan ve çevresine her yönüyle hizmet götürecek; Türkçeyi doğru kullanan ve doğru kullanılmasına özen gösteren; bilgiye ulaşmayı ve bilgiyi kullanmasını bilen, bunun için en az bir yabancı dili iyi seviyede öğrenmiş öğretmenler yetiştirmektir. 

257 kez görüntülendi.