Genel Bilgi

 GENEL BİLGİLER

      Fakültemiz  Milli Eğitim Bakanlığının 28.03.1983 gün ve 2809 sayılı Kanun’la Yüksek Öğretim Kurumları teşkilatı hakkındaki ek 30.Maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun  24 Mayıs 2012 tarihli toplantısında alınan karar ile 2012/3243 sayılı kararname ile 28332 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanıp, yürürlüğe giren Kafkas Üniversitesi’ne bağlı olarak açılmıştır.

 

    Sürekli yenilenerek ve katlanarak büyüyen bilim ve teknolojik yaratıcılığın ve keşiflerin son derece önemli olduğu günümüzde ulusal arenadaki konumumuzu belirleyecek olan bilim adamlarımızdır. Lisans eğitimin ve özellikle de Ağız boşluğunun ve Diş Sağlığının korunması  eğitiminin esas amacı bağımsız olarak araştırma yapabilen bilim adamları yetiştirmektir. Bu noktadan hareketle Kafkas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin misyonu aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 

   ”Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi, öğrencilerimizin akademik, idari ve diğer peronelimizin katkıları ile kendi potansiyellerini ortaya koymalarına fırsat verecek bir ortamda, en üst düzeyde lisans eğitim verilmesini sağlayarak, yaratıcı ve evrensel bilime maksimum katkı yapan bilim adamları ve uzmanlar yetiştirmeyi amaçlamıştır.”

 

  • - Üniversitemizin temel değerlerine bağlı kalınarak, Üniversitemizin vizyonu ile özdeşleştiği kurumsal bir yapıyı hedeflemek,
  • - Öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamak,
  • - Fakülte olarak da en iyi şekilde öğrencilere hizmet vermek gayreti içerisinde olmak,

2502 kez görüntülendi.