6. Ululararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi

  AnasayfaEnglish  
 
 

Özet Bildirim Kuralları

 Bildirilerin Gönderilmesi

Bildirilerin kongre web sitesi ( www.iecec-uoek.org) üzerinden online gönderilmesi tek geçerli bildiri gönderim şeklidir.  

Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi: 1 Temmuz 2019 

Kongrenin dili İngilizce ve Türkçedir. Bildirilerini Türkçe sunmak isteyen katılımcılar, özetlerini Türkçe ve İngilizce olarak göndermelidirler. 
Kongrede sunulacak bildiriler özgün, erken çocukluk eğitimi  alanında bilimsel gelişmeye katkı sunacak ve alandaki temel sorunlara ışık tutacak nitelikte olmalıdır. İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde e-kitap olarak basılacağı için imlâ kurallarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

 1. Özetler online bildiri özet sistemi ile toplanacaktır.
 2. Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.
 3. İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır.
  Örn: Mehmet Yılmaz
 4. Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
  Örn: Xxxx Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Xxxx Bölümü, Xxxx Anabilim Dalı, Merkez/Kars
 5. Özet başlığındaki kelimelerin sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)
  Örn: Erken Çocukluk Eğitiminde Güncel Sorunlar
 6. Özet içinde kısaltma kullanılması hâlinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
 7. Özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
 8. Türkçe özet için:  Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere minimum 500 kelime olmalı, maksimum 750 kelimeyi geçmemelidir. Bu sınırların altında veya üstünde bildiri özetleri sistem tarafından kabul edilmemektedir. İngilizce özet için: Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere minimum 500 kelime olmalı, maksimum 1000 kelimeyi  geçmemelidir. Bu sınırların altında veya üstünde bildiri özetleri sistem tarafından kabul edilmemektedir. 
 9. Özet metinlerinde kaynakça yer almamalıdır. Bu nedenle, metin içerisinde yapılan alıntılara atıfta bulunulmamalıdır.
 10. Özet metni içerisinde yazar bilgisi, başlık  veya anahtar kelimeler girilmemelidir. Anahtar kelimeler kısmına, anahtar kelimeler aralarında virgül ve bir boşluk verilerek girilmelidir.
 11. Bildirilerin kabul edilebilmesi için, daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya başka bir kongrede, sempozyumda ya da bilimsel organizasyonda sunulmamış olması gerekmektedir.
 12. Bildiri özetlerinde şekil, tablo, formül, resim yer almamalıdır.
1130 kez görüntülendi.
  
 

Copyright © Kafkas Üniversitesi - 2013 Tasarım & Kodlama : Ögr.Gör. Erkan GÜNERHAN